Słownik International Amnesty co to jest. światowy ruch na rzecz zapobiegania naruszeniom praw.
international amnesty co to jest

Czy przydatne?

Definicja International Amnesty

Definicja AMNESTY INTERNATIONAL: Amnesty International to światowy ruch na rzecz zapobiegania naruszeniom praw człowieka. Aktualnie organizacja liczy ok. mln członków i sympatyków. Zarejestrowano powyżej 4000 grup działających w 89 państwach świata i kilka tys. grup funkcjonujących w szkołach i na uniwersytetach. By ich robota była bezstronna, zajmują się przypadkami pochodzącymi z innych państw niż własny. Działalność finansowana jest ze składek członków i dotacji, nie mniej jednak organizacja niedrogie przyjmuje pieniędzy od rządów. W roku 1977 Amnesty International otrzymało Pokojową Nagrodę Nobla za „wkład w umacnianie postaw wolności, sprawiedliwości,a tym samym pokoju na świecie”. Stworzenie Amnesty International łączy się z artykułem w brytyjskim „The Observer” autorstwa Petera Benensona pt. Zapomniani więźniowie, który zawierał apel o pisanie listów do rządu Portugalii, aby uwolniono dwóch studentów skazanych za wzniesienie toastu „za wolność”. Faktycznym artystą Amnesty International był Sean MacBride, eks-ministers praw zagranicznych Irlandii, uhonorowany za własną działalność pokojową Nagrodą Nobla w 1974 roku. Początkowo działania tej organizacji polegały na domaganiu się od rządów przywrócenia wolności więźniom sumienia, a więc takim, którzy byli przetrzymywani w więzieniach z racji na przekonania i wiarę. Później działalność została rozszerzona o domagania się: wyeliminowania kary zgonu, zaprzestania tortur, szczególnego poszanowania praw kobiet i dzieci, zaprzestania pozasądowych egzekucji i porwań, rzetelnych mechanizmów dla więźniów politycznych, poszanowania odmowy służby wojskowej z racji na przekonania, poszanowania dla dobrowolnych wyborów opcji seksualnych. Amnesty International zorganizowało sporo międzynarodowych kampanii w obronie praw człowieka, na przykład przeciwko stosowaniu tortur (1973), na rzecz uniwersalnej obrony praw człowieka (1977, także w 1986 – z okoliczności25-lecia organizacji, i w 1991 w jej 30. rocznicę), przeciwko karze zgonu (1981, 1988), przeciwko porwaniom i zaginięciom (1982), przeciwko zbrodniom politycznym (1983), powtórnie przeciwko torturom (1985), przeciwko porwaniom i pozasądowym egzekucjom (1994), przeciwko łamaniu praw człowieka wobec kobiet (1995), w obronie praw uchodźców (1997), w obronie obrońców praw człowieka (1998). Amnesty International od 1989 roku działa także w Polsce, kiedy to powołano pierwsze ekipy w Gdańsku, Toruniu i Warszawie. W 1990 roku powołano Stowarzyszenie Amnesty International z siedzibą w Gdańsku. Warto pamiętać Istnieje sporo organizacji, które w swojej działalności kierują się troską o prawa człowieka. Można do nich zaliczyć: UNESCO (1945), Międzynarodową Organizację Pracy (1919), Unię Europejską (1993), a również Czerwony Krzyż (1863), Międzynarodową Federację Helsińską na Rzecz Praw Człowieka (1982), Amnesty International (1961), Ligę Praw Człowieka (1942), Komitet Helsiński przy KOR-ze (1982) i Helsińską Fundację Praw Człowieka (1989). Definicje - KOR (Komitet Obrony Robotników) – organizacja działaczy opozycji demokratycznej, założona we wrześniu 1976 roku jako reakcja na represje, które dotknęły uczestników protestów w Radomiu - Czerwony Krzyż (pełna nazwa: Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca) – międzynarodowa organizacja, powstała w 1863 roku, stawiająca sobie za cel ochronę życia i zdrowia ludzkiego - Helsińska Fundacja Praw Człowieka – organizacja kierująca działania na rzecz ochrony praw człowieka, powstała w 1989 roku z przekształcenia Komitetu Helsińskiego; w najwyższym stopniu znani członkowie to Ewa Łętowska, Andrzej Rzepliński, Marek Antoni Nowicki - Międzynarodowa Liga Praw Człowieka – organizacja ponadnarodowa, powstała w 1942 roku; miała spory wpływ na zapisy dotyczące praw człowieka, zawarte w Karcie ONZ; aktualnie organizacja koncentruje się na kontroli przestrzegania poprzez państwa dokumentów międzynarodowych, związanych z prawami człowieka
Definicja AIDS I Inne Choroby:
Co to jest na biedne i bogate wiążą się dolegliwości zagrażające w specjalny sposób mieszkańcom państw rozwiniętych albo biednych. Gruźlica, czerwonka, cholera, malaria, polio to dolegliwości zakaźne, które w amnesty international co znaczy.
Definicja Anarchizm:
Co to jest doktryna polityczna kształtował się od czasów starożytności,aby ostateczny kształt przybrać w połowie XIX wieku. Wtedy doktrynę tę ostatecznie ukształtowali jej główni teoretycy: Pierre J. Proudhon amnesty international krzyżówka.

Czym jest International Amnesty znaczenie w Słownik na A .

  • Dodano:
  • Autor: