Słownik Demokracja Dlaczego co to jest. być idealnym rozwiązaniem dla wszystkich społeczeństw. Jest.
dlaczego demokracja co to jest

Czy przydatne?

Definicja Demokracja Dlaczego

Definicja DLACZEGO DEMOKRACJA?: Demokracja nie jest i może być idealnym rozwiązaniem dla wszystkich społeczeństw. Jest ona dziełem pewnej kultury, która za fundament przyjęła łacińsko-greckie przekonanie o wolności jako najważniejszej wartości socjalnej. Demokracja posiada sporo wad i prawdopodobne rację miał Winston Churchill, który powiedział: „demokracja jest niedobrym ustrojem, lecz nikt dotąd nie wymyślił lepszego”. Rozpatrując zapytanie postawione w tytule, zacznijmy od próby dokonania bilansu złych i dobrych stron demokracji. Zalety demokracji Wady demokracji - zapewnia największej liczbie osób możliwie najwięcej wolności,- możliwie największa liczba osób objęta jest zasadą równości,- stwarza równe szanse na realizację własnych celów i marzeń,- umożliwia najszerszy udział wszystkich obywateli w sprawowaniu władzy,- zapewnia kontrolę nad władzą i sposobność odpowiedzialności za popełnione błędy,- zapewnia całemu społeczeństwu idealny i w najwyższym stopniu równomierny postęp,- respektowana jest godność człowieka przez zagwarantowanie mu wolności, równości i samodzielności,- uczy odpowiedzialności i konsekwencjikorzystania z wolności. - działa zbyt wolno i dlatego bywa niewiele efektywna,- może doprowadzić do uniformizacji całego społeczeństwa, gdzie wszyscy będą tak samo myśleć, co z powodu prowadzi do rządów przeciętności i bierności społeczeństwa,- wykorzystywanie procedur demokratycznych we wszystkich instytucjach jest niemożliwe, na przykład wojsko, policja,- może prowadzić do populizmu, który głosząc prawo do wyrażania woli ludu czy narodu obiecuje rozwiązanie większości problemów ludzi mających poczucie krzywdy, niesprawiedliwości albo nierówności ekonomicznej,- może prowadzić do dyktaturywiększości albo partiokracji. Trudno jest wskazać wszystkie wady i zalety sytemu demokracji i dokonać jednoznacznej oceny. Dyskusja taka toczy się od przynajmniej 2000 lat. Demokracja jest dziedzictwem europejskim. Mechanizm ten narodził się w greckich miastach-krajach, lecz w XX wieku rozprzestrzenił się na cały świat, wpisując się trwale w tradycję ogromnych krajów narodowych od Azji przez Europę po Amerykę i Australię. Pomimo wszystkich wad i zalet przyszłość pokaże, czy demokracja będąca bilansem doświadczeń ludzkości z wolnością znajdzie leki na wszystkie własne słabości i dolegliwości. Warto pamiętać Demokracja nie jest i może być idealnym rozwiązaniem dla wszystkich krajów i społeczeństw. Stanowi ona dzieło kultury, która za fundament przyjęła łacińsko--greckie przekonanie o wolności i równości jako głownych wartościach. Definicje - populizm – głoszenie poglądów, które umożliwiają uzyskanie jak największego poparcia; składanie deklaracji politycznych albo socjalnych bez pokrycia - dyktatura większości – przypadek, gdzie mniejszości są dyskryminowane albo zwalczane poprzez przewarzająca część - partiokracja – rządy partii politycznych, a więc zdarzenie zdominowania poprzez partie życia politycznego i społecznego w krajach demokratycznych; naruszona zostaje zasada demokracji głosząca, iż suwerenem jest naród

Czym jest Demokracja Dlaczego znaczenie w Słownik na D .