Słownik Bezpieczeństwa Systemy Europejskie co to jest. Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (KBWE.
europejskie systemy co to jest

Czy przydatne?

Definicja Bezpieczeństwa Systemy Europejskie

Definicja EUROPEJSKIE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA: Definicje - Narada Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (KBWE) – rokowania prowadzone poprzez państwa europejskie i USA i Kanadę od lat 70., zmierzające do zapewnienia Europie pokojowej współpracy i bezpieczeństwa; w latach 90. po konferencji w Budapeszcie przekształcono ją w OBWE(Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie) - konwencja (z łaciny conventio – umowa, układ) – w polityce międzynarodowej umowa krajów albo ich wspólne oświadczenie niosące ze sobą określone efekty prawne, ekonomiczne, polityczne albo kulturowo-sportowe

Czym jest Bezpieczeństwa Systemy Europejskie znaczenie w Słownik na E .