Słownik Funkcje i zadania prawa co to jest. organizuje się wokół mechanizmu norm, dzięki którym.
funkcje zadania prawa co to jest

Czy przydatne?

Definicja Funkcje i zadania prawa

Definicja FUNKCJE I ZADANIA PRAWA: Każde społeczeństwo organizuje się wokół mechanizmu norm, dzięki którym można przewidzieć, jakiego rodzaju gesty będą w danej społeczności uznane za naganne. Zasady określające reguły postępowania tytułujemy normami. Istnieje sporo rodzajów norm, na przykład normy religijne, moralne, obyczajowe i prawne. Rozróżnienie norm wynika ze źródeł, do jakich się odwołują, określając zasady postępowania. Regularnie między normami występują konflikty, które trudno rozwiązać, czego świadectwa przekazuje nam od najdawniejszych czasów poezja (na przykład Antygona Sofoklesa). Normy w sporym stopniu określają funkcje, jakie pełni prawo w kraju. Główną z nich jest regulowanie zasad życia społecznego. Z tej funkcji wynikają zadania, które powinny regulować relacje międzyludzkie w taki sposób, by zredukować liczbę konfliktów rozwiązywanych drogą przemocy i zapewnić wszystkim obywatelom bezpieczeństwo ich życia, wolności i własności. Zadania sformułowane poprzez prawo obowiązują wszystkich, zaś na straży ich przestrzegania stoi mechanizm władzy wymierzający kary. Kraj także podlega zasadzie równości i nadrzędności prawa, dzięki czemu prawo chroni również każdego obywatela przed samowolą władzy. Idealną ochronę może stanowić wyraźne ustalenie zakresu władzy państwa w najwyższym akcie prawnym, jakim jest konstytucja. Istotna jest tutaj rola kodeksów, gdzie istnieją zapisy za co i w jaki sposób karać. Celem prawa jest uporządkowanie życia społeczności i ustalenie wzajemnych obowiązków pomiędzy jej członkami. Z funkcją i zadaniami prawa związany jest relacja obywateli do norm, jakie prawo wprowadza. Na tym gruncie istnieją dwa poglądy. Pierwszy z nich zakłada pewność i stałość prawa stanowionego poprzez władzę ustawodawczą i głosi, iż prawo pisane musi być zawsze przestrzegane, a jeśli jest złe, należy zrobić wszystko, aby je zmienić. Nie można jednak nawoływać do nieprzestrzegania czy naruszania regulaminów prawnych i dopóki obowiązują, należy się do nich użytkować. Drugi pogląd zakłada, iż źródłem uprawnień i obowiązków są nie tylko regulaminy prawa, ale również inne normy: moralne, religijne, światopoglądowe, ekonomiczne i tym podobne W takim ujęciu powyżej prawem mogą pozostawać ideologie odwołujące się do pozaprawnych norm. Rodzą się wówczas poglądy wzywające do obywatelskiego nieposłuszeństwa wobec prawa. Opisane sytuacje pojawiają się przeważnie w czasach rewolucyjnych przemian socjalnych albo towarzyszą ideologiom totalitarnym (faszyzm, komunizm), które stawiają władzę powyżej prawem, dając ideologiczne uzasadnienie takiego stanu rzeczy. Prawo spełnia dobrze własne funkcje, jeśli jest tworzone w oparciu o zasady dobrego prawa. Główne z nich to: jasność i precyzyjność sformułowania regulaminów, ogólność sformułowań, wewnętrzna spójność, sposobność spełnienia, jawność, a więc podanie do powszechnej informacje, stabilność. Warto pamiętać Główną funkcją prawa jest regulowanie zasad życia społecznego. Zadania sformułowane poprzez prawo obowiązują wszystkich, zaś na straży ich przestrzegania stoi mechanizm władzy. Z funkcją i zadaniami prawa związany jest relacja obywateli do norm, jakie prawo wprowadza

Czym jest Funkcje i zadania prawa znaczenie w Słownik na F .

  • Dodano:
  • Autor: