Słownik Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji co to jest. jest organem państwowym właściwym w.
krajowa rada radiofonii co to jest

Czy przydatne?

Definicja Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Definicja KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI: Powołana w 1993 roku Porada jest organem państwowym właściwym w kwestiach radiofonii i telewizji. Złożona jest z dziewięciu członków powoływanych poprzez Sejm (cztery osoby), Senat (dwie osoby) i Prezydenta RP (trzy osoby). Kadencja Porady trwa sześć lat, ale co dwa lata zmienia się 1/3 członków, którzy nie mogą zostać powołani na kolejną kadencję. Do zadań Porady należą: projektowanie głownych kierunków państwa w zakresie radiofonii i telewizji, przyznawanie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, określanie opłat abonenckich i zasad działalności reklamowej w radiu i telewizji, opiniowanie aktów ustawodawczych dotyczących radiofonii i telewizji i ochrona praw autorskich. Nie mniej istotnym zadaniem,ale niemającym charakteru czysto administracyjnego, jest przestrzeganie zasad wolności słowa, interesu publicznego i prawa obywateli do informacji

Czym jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji znaczenie w Słownik na K .