Słownik Organizacja współpracy gospodarczej i rozwoju (OECD) co to jest. przekształceniem, jakiego.
organizacja współpracy co to jest

Czy przydatne?

Definicja Organizacja współpracy gospodarczej i rozwoju (OECD)

Definicja ORGANIZACJA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ I ROZWOJU (OECD): Jej pochodzenie ma związek z przekształceniem, jakiego dokonano w 1961 roku w Organizacji Europejskiej Współpracy Gospodarczej (OEEC). Stworzenie OECD nastąpiło z inicjatywy USA i było reakcją na utworzenie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Kluczowe zadania OECD dotyczą wolności zamiany handlowej, która powinna zapewniać krajom osiągnięcie jak najwyższego poziomu życia, zatrudnienia i stabilizacji finansowej. Programy OECD poświęcone są również dla państw słabo rozwiniętych. Konwencję OECD na początku podpisały: Austria, Belgia, Dania, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Kanada, Luksemburg, Norwegia, Portugalia, RFN, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, USA, Włochy, Ogromna Brytania. Potem przystąpiły do niej: Australia, Finlandia, Japonia, Nowa Zelandia, w 1996 roku Polska, a również – ze szczególnym statusem członka stowarzyszonego – była Jugosławia
Definicja Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ):
Co to jest międzynarodową o największym znaczeniu dla kształtowania światowego mechanizmu bezpieczeństwa jest Organizacja Narodów Zjednoczonych.ONZ to organizacja otwarta dla wszystkich krajów pragnących organizacja współpracy gospodarczej i rozwoju (oecd).
Definicja Organizacje Zajmujące Się Ochroną Praw Człowieka:
Co to jest przynależne są pewne prawa, wynikające z jego natury. Prawo do życia jest niepodważalnym prawem każdego człowieka, podobnie jak prawo do wolności czy własności. Organizacje zajmujące się ochroną praw organizacja współpracy gospodarczej i rozwoju (oecd).
Definicja Obraz Społeczeństwa Polskiego Początków XXI Wieku:
Co to jest współczesnego życia Polaków może być dobrym punktem wyjścia do podjęcia rozważań dotyczących zmian, jakie zaszły w społeczeństwie polskim, i tych, jakie na pewno w najbliższym czasie nastąpią organizacja współpracy gospodarczej i rozwoju (oecd).
Definicja Od Praw Naturalnych Do Praw Człowieka:
Co to jest przynależne są pewne prawa wynikające z jego natury. Prawo do życia jest niepodważalnym prawem każdego człowieka, podobnie jak prawo do wolności czy własności. Pierwsze nowożytne zapisy dotyczące organizacja współpracy gospodarczej i rozwoju (oecd).

Czym jest Organizacja współpracy gospodarczej i rozwoju (OECD) znaczenie w Słownik na O .

  • Dodano:
  • Autor: