Słownik Nato Północnoatlantycki Pakt co to jest. polityczno-militarna jest współcześnie istotnym.
nato północnoatlantycki pakt co to jest

Czy przydatne?

Definicja Nato Północnoatlantycki Pakt

Definicja PAKT PÓŁNOCNOATLANTYCKI (NATO): NATO jako organizacja polityczno-militarna jest współcześnie istotnym faktorem porządku i bezpieczeństwa, przejawia równocześnie sporą skuteczność działania. Pochodzenie NATO wiąże się z zimnowojenną sytuacją po zakończeniu II wojny światowej. Potrzeba zagwarantowania Europie Zachodniej bezpieczeństwa i ochrony przed ekspansją komunizmu doprowadziła do podpisania w 1949 roku w Waszyngtonie Paktu Północnoatlantyckiego. NATO jako organizacja polityczno-militarna jest współcześnie istotnym faktorem porządku i bezpieczeństwa, przejawia równocześnie sporą skuteczność działania. Pochodzenie NATO wiąże się z zimnowojenną sytuacją po zakończeniu II wojny światowej. Potrzeba zagwarantowania Europie Zachodniej bezpieczeństwa i ochrony przed ekspansją komunizmu doprowadziła do podpisania w 1949 roku w Waszyngtonie Paktu Północnoatlantyckiego.Art. 5.Strony zgadzają się, iż zbrojna napaść na jedno albo kilka z nich w Europie albo Ameryce Północnej będzie uważana za napaść przeciwko nim wszystkim; wskutek tego zgadzają się one na to, iż jeśli taka zbrojna napaść nastąpi, każda z nich,wykonując prawo do indywidualnej albo zbiorowej samoobrony, (…) udzieli pomocy Stronie albo Stronom tak napadniętym, podejmując natychmiast w pojedynkę i w porozumieniu z innymi Stronami taką akcję, jaką uzna za niezbędną, nie wyłączając użycia siły zbrojnej, w celu przywrócenia i utrzymania bezpieczeństwa obszaru północnoatlantyckiego.[Pakt Północnoatlantycki, 1949] Krajami założycielskimi paktu były: Belgia, Dania, Francja, Holandia, Islandia, Luksemburg, Norwegia, Portugalia, Ogromna Brytania, Włochy i Kanada i Stany Zjednoczone. Kolejno do NATO przystępowały: Grecja, Turcja, Republika Federalna Niemiec i Hiszpania. W latach 1949-1989 NATO stabilizowało dwubiegunowy układ polityczno-militarny świata, efektywnie odstraszając i powstrzymując ekspansję imperializmu sowieckiego w Europie Zachodniej. Przemiany, jakie dokonały się w Europie po 1989 roku, postawiły przed Paktem Północnoatlantyckim zupełnie nowe cele i zadania. Stany Zjednoczone, uznając NATO za istotny obiekt stabilizujący relacje międzynarodowe, wspierały rozszerzenie organizacji o nowych członków z Europy Środkowo-Wschodniej. Przez realizację programu „Partnerstwo dla pokoju”, a również przez intensywne naciski i negocjacje polityczne z Rosją doprowadzono do ostatecznego rozszerzenia NATO. 12 marca 1999 roku do Paktu przyjęto Czechy, Polskę, Węgry. 29 marca 2004 roku NATO powiększyło się o następnych siedmiu członków: Litwę, Łotwę, Estonię, Bułgarię, Rumunię, Słowację i Słowenię. Tym samym liczba członków NATO wzrosła do 26. U progu XXI wieku organizacja ta wykorzystując własną ekspansję powinna przeobrazić się w strukturę reagującą błyskawicznie i sprawnie na największe zagrożenia współczesnego świata: terroryzm, waśnie etniczne i rozprzestrzenianie się broni masowego rażenia. Struktura Paktu Północnoatlantyckiego z racji na charakter polityczno-wojskowy złożona jest z dwóch rodzajów organów: cywilnych i wojskowych.Prezentuje to zamieszczony poniżej model. Organy NATO Cywilne Wojskowe Porada Atlantycka Sekretariat Międzynarodowy Komitet Planowania Obrony Komitet Planowania Nuklearnego Jest najwyższym organem w kwestiach politycznych. Tworzą ją ambasadorowie krajów członkowskich.W ramach swoich kompetencji Porada planuje i ocenia działalność innych organów. Decyzje poprzez nią podejmowane zapadają jednomyślnie i obowiązują wszystkich członków Paktu. Przygotowuje pracę głównych organów NATO przez opracowanie raportów i projektów ustaw. Na czele Sekretariatu stoi Sekretarz Generalny. Aktualnie jest nim Jaap de Hoop Scheffer. Najwyższy organ w kwestiach wojskowych.Opracowuje strategiczne plany wojskowe. Naczelny organ NATO zajmujący się strategią wojskową
Definicja Potencjał Gospodarczy:
Co to jest państwem przemysłowo-rolniczym o średnim stopniu rozwoju gospodarczego. Struktura zatrudnienia w głownych działach gospodarki wygląda następująco: 36% ludności znajduje zatrudnienie w przemyśle i pakt północnoatlantycki (nato) co to jest.
Definicja Prawo Administracyjne:
Co to jest która obejmuje ogół norm prawnych regulujących relacje socjalne powiązane z administracyjną działalnością organów państwowych i innych podmiotów wykonujących funkcje administracyjne. Funkcją prawa pakt północnoatlantycki (nato) definicja.
Definicja Położenie Geograficzne I Geopolityczne:
Co to jest region 313 tys. km2, co daje jej 10 miejsce w Europie i 63 na świecie pod względem wielkości. Jest na równoprawnej pozycji z pozostałymi krajami europejskimi, utrzymuje przyjazne relacje ze własnymi pakt północnoatlantycki (nato) co znaczy.
Definicja Pojęcie Normy I Przepisu Prawa:
Co to jest rodzaju zbiorem norm postępowania, które porządkują życie socjalne, wprowadzając ład i porządek. Jak każda tematyka naukowa, prawo posiada specyficzny język, posługujący się szeregiem pakt północnoatlantycki (nato) słownik.

Czym jest Nato Północnoatlantycki Pakt znaczenie w Słownik na P .

  • Dodano:
  • Autor: