Słownik Porozumienie o wolnym handlu (CEFTA) co to jest. Wolnego Handlu (EFTA) to unia celna krajów.
porozumienie wolnym handlu co to jest

Czy przydatne?

Definicja Porozumienie o wolnym handlu (CEFTA)

Definicja POROZUMIENIE O WOLNYM HANDLU (CEFTA): Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu (EFTA) to unia celna krajów europejskich, która powstała w 1960 roku jako alternatywa dla Wspólnoty Europejskiej. Do założycieli należały: Austria, Dania, Finlandia, Lichtenstein, Islandia, Norwegia,Portugalia, Szwecja, Szwajcaria, Ogromna Brytania. Kluczowym celem tej instytucji było zniesienie ceł w handlu pomiędzy członkami. Po pewnym czasie ze stowarzyszenia wystąpiły Ogromna Brytania i Dania i Portugalia. W 1977 roku została podpisana deklaracja z EWG o swobodnej zamianie towarów przemysłowych, a 15 lat potem,w 1992 roku, państwa należące do EFTA (niezależnie od Szwecji) podpisały w Porto deklarację o utworzeniu w miejsce EFTA Europejskiego Obszaru Gospodarczego EOG

Czym jest Porozumienie o wolnym handlu (CEFTA) znaczenie w Słownik na P .