Słownik Europy Rada co to jest. 1949 z inicjatywy Roberta Schumana, Konrada Adenauera i Henriego.
rada europy co to jest

Czy przydatne?

Definicja Europy Rada

Definicja RADA EUROPY: Porada Europy powstała w roku 1949 z inicjatywy Roberta Schumana, Konrada Adenauera i Henriego Spaaka jako organizacja działająca na rzecz integracji w Europie. Wobec tworzenia od lat 50. Wspólnot Europejskich cele Porady Europy uległy zmianie. Aktualnie głównymi zadaniami Porady Europy są: obrona praw człowieka i umacnianie demokracji, praworządności i wspólnego rozwiązywania problemów socjalnych i przestrzeganie wartości europejskich w dziedzinach kulturowych,prawnych i socjalnych. Główne organy Porady Europy to: Komitet Ministrów, Zebranie Parlamentarne i Sekretariat Generalny. Komitet Ministrów Zebranie Parlamentarne Sekretariat Generalny Organ ten tworzą wszystkie państwa należące do RE. Jest organem decydującym, który w formie zaleceń, projektów albo europejskich konwencji przekazuje własne decyzje zainteresowanym rządom. Jest organem doradczym bez kompetencji ustawodawczej. Złożona jest z deputowanych oddelegowanych poprzez parlamenty krajów członkowskich. Liczba przedstawicieli jest proporcjonalna do liczby ludności. Polska ma w Zgromadzeniu 12 miejsc. Jest rodzajem biura stanowiącego pomoc przy pracach Komitetu Zebrania Parlamentarnego. Całością prac w Sekretariacie kieruje Sekretarz Generalny. Istotne miejsce pośród organizacji tworzonych przy Radzie Europy pełni Europejski Trybunał Praw Człowieka. Instytucję tę powołano do obrony praw człowieka i ochrony jednostki przed łamaniem tych praw poprzez organy państwa. Osoby,które uznają, iż ich prawa zostały naruszone, mogą złożyć skargę i domagać się respektowania swoich praw

Czym jest Europy Rada znaczenie w Słownik na R .