Słownik Ministrów Rada co to jest. działaniami administracji rządowej. Podobnie jak premier.
rada mintrów co to jest

Czy przydatne?

Definicja Ministrów Rada

Definicja RADA MINISTRÓW: Ministrowie kierują działaniami administracji rządowej. Podobnie jak premier, ponoszą odpowiedzialność konstytucyjną przed Trybunałem Stanu. Za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa odpowiedzialny jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.Minister Spraw Zagranicznych zobowiązany jest do realizacji założeń polityki zagranicznej państwa. Innymi resortami występującymi w rządzie są między innymi Ministerstwo Nauki Narodowej, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Rolnictwa

Czym jest Ministrów Rada znaczenie w Słownik na R .