Słownik Socjaldemokracja co to jest. doktryna socjaldemokratyczna, gdzie zawiera się bardzo sporo z.
socjaldemokracja co to jest

Czy przydatne?

Definicja Socjaldemokracja

Definicja SOCJALDEMOKRACJA: Z socjalizmu wyrosła również doktryna socjaldemokratyczna, gdzie zawiera się bardzo sporo z idei socjalistów. Socjaldemokraci potrafili odrzucić naleciałości marksistowskie, rezygnując z walki klas, rewolucji i dyktatury proletariatu na rzecz państwa prawa, równości wszystkich obywateli i szeroko rozumianej demokracji. W sferze ekonomicznej deklaracja postuluje: pełne zatrudnienie, ubezpieczenia socjalne, podniesienie poziomu życia i bardziej sprawiedliwy podział dochodu i bogactw. W sferze politycznej – wolność wyznania, wolność myśli i organizacji, prawo do strajku, równość wszystkich obywateli wobec prawa, niezawisłość sądów. W sferze duchowej – współpraca ludzi wolnych i wspólna odpowiedzialność na zasadzie równości, swobodny dostęp do oświaty i wartości kulturalnych. [Fragment Deklaracji Porady Międzynarodówki Socjalistycznej, 1962] Współcześni socjaldemokraci dążą do rozwiązywania konfliktów socjalnych na drodze pokojowej z zastosowaniem zasad demokratycznych, utrwalania szerokich zdobyczy społecznych i propagowania solidarności socjalnej. W sferze gospodarczej opowiadają się za łączeniem własności prywatnej z państwowym interwencjonizmem i planowaniem. Popierają również współwłasność pracowniczą i udział pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwami. Ważnym elementem doktryny socjaldemokratycznej jest zwracanie uwagi na pozytywną rolę chrześcijaństwa w rozwoju poglądów socjalistycznych. Socjaldemokraci podkreślają równocześnie, iż socjalizm i chrześcijaństwo, stawiając sobie za cel dobro człowieka, dają się kompletnie pogodzić i nie są sobie przeciwne. Ojcami europejskiej doktryny socjaldemokratycznej są: Clement R.Attlee i Eduard Bernstein. Eduard Bernstein (1850-1932) – polityk niemiecki, ideolog socjaldemokracji niemieckiej. W 1872 roku związał się z partią socjalistyczną. Od 1881 roku pełnił funkcję osobistego sekretarza Fryderyka Engelsa. Długoletni poseł do Reichstagu. W 1917 roku zorganizował i założył Niezależną Socjalistyczną Partię Niemiec, jednak w 1919 roku wrócił do Socjaldemokratycznej Partii Niemiec. W swoich poglądach odrzucił marksistowską teorię rewolucji i dyktatury proletariatu. Stworzył swoją koncepcję walki o socjalizm (rewizjonizm), gdzie postulował, by działalność socjaldemokracji przyjęła ramy legalnej działalności na rzecz reform prowadzących do stworzenia bezklasowego społeczeństwa
Definicja Społeczeństwo Obywatelskie:
Co to jest obywatelskie to termin, z którym spotykamy się bardzo regularnie, mówiąc o aktywności ludzkich zbiorowości. Termin ten jest jednak zbyt regularnie źle rozumiany i upraszczany, a istota jego znaczenia socjaldemokracja.
Definicja Sejm Rzeczypospolitej:
Co to jest polskiego parlamentu, jest powoływany w wyborach powszechnych, bezpośrednich, równych, proporcjonalnych, w tajnym głosowaniu. W wyborach mogą brać udział osoby posiadające aktywne prawo wyborcze,a socjaldemokracja.
Definicja Struktura Terytorialno - Administracyjna:
Co to jest struktura państwa jest wewnętrznie jednolita. Cechami charakterystycznymi państwa tego typu są: jednolity mechanizm prawny, jednolite obywatelstwo,jednorodny mechanizm głownych organów państwowych socjaldemokracja.
Definicja Społeczeństwo Ponad Wszystko – Kształtowanie Się Postaw Społecznych Człowieka:
Co to jest ogół żyć i rozwijać się, niezbędni są inni ludzie – zauważył to już Arystoteles, grecki filozof. Powiadał on, iż „człowiek jest z natury istotą socjalną”, a społeczeństwo to coś, co ma pierwszeństwo socjaldemokracja.

Czym jest Socjaldemokracja znaczenie w Słownik na S .

  • Dodano:
  • Autor: