Słownik Typologia i funkcja doktryn politycznych co to jest. ogólnych wskazówek może pełnić różne.
typologia funkcja doktryn co to jest

Czy przydatne?

Definicja Typologia i funkcja doktryn politycznych

Definicja TYPOLOGIA I FUNKCJA DOKTRYN POLITYCZNYCH: Doktryna jako zestaw dość ogólnych wskazówek może pełnić różne ważne z punktu widzenia społeczeństwa funkcje, na przykład poznawczą, programowo-polityczną albo integrującą. Patrząc z tego stanowiska główna jest funkcja integrująca, sprowadzająca się do łączenia wokół doktryny osób identyfikujących się z daną ideologią. Czasami więź ta może przybrać formalny charakter, co prowadzi do utworzenia ugrupowań albo partii politycznych. Istnieje przynajmniej kilka typologii doktryn politycznych. Przeważnie użytkowana odwołuje się do historycznego podziału na doktryny lewicowe, centrowe i prawicowe. Doktryny lewicowe Doktryny centrowe Doktryny prawicowe komunistyczna liberalna konserwatywna socjalistyczna katolicka doktryna socjalna (chadecja) doktryny wyrosłe z nacjonalizmu i skrajnie prawicowe; faszyzm, nazizm anarchistyczna Warto pamiętać Istnieje sporo typologii partii politycznych. Przeważnie użytkowane uwzględniają: - doktrynę polityczną, do której partie się odwołują, na przykład partie konserwatywne,partie liberalne, - umieszczenie partii w systemie parlamentarnym, na przykład partie parlamentarne i pozaparlamentarne, - rozmiar i sposób zorganizowania partii, na przykład partie masowe, partie kadrowe. Współcześnie działające partie w coraz mniejszym stopniu odwołują się do sztywnych założeń, wynikających z doktryny albo ideologii, a w swoim działaniu muszą uwzględniać koniunkturę polityczną i nastroje socjalne. Definicje - myśl polityczna – zespół idei, doktryn i poglądów, tworzących ogólną koncepcję i teorię polityczną

Czym jest Typologia i funkcja doktryn politycznych znaczenie w Słownik na T .