Słownik Układ ogólny w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) co to jest. handlowe podpisane w 1947.
układ ogólny sprawie taryf co to jest

Czy przydatne?

Definicja Układ ogólny w sprawie taryf celnych i handlu (GATT)

Definicja UKŁAD OGÓLNY W SPRAWIE TARYF CELNYCH I HANDLU (GATT): Międzynarodowe porozumienie handlowe podpisane w 1947 roku w Genewie poprzez 23 państwa członkowskie ONZ. Głównym celem GATT była likwidacja ograniczeń w rozwoju zamiany handlowej zmierzająca do liberalizacji handlu międzynarodowego, co ostatecznie miało doprowadzić do wolnej konkurencji w handlu międzynarodowym. Od lat 60. spadło znaczenie GATT w rezultacie utworzenia wspólnego rynku europejskiego i powstawania na świecie innych mechanizmów preferujących handel regionalny. W 1995 roku GATT został włączony do Światowej Organizacji Handlu (WTO)
Definicja Ustrój Ekonomiczny:
Co to jest gospodarce wolnorynkowej – istnieje w nich swoboda działań gospodarczych, oparta o zasadę konkurencji i prawa podaży i pobytu. Prawo chroni własność, w tym prywatną własność jednostek. Państwa o układ ogólny w sprawie taryf celnych i handlu (gatt) co znaczy.
Definicja Unia Zachodnioeuropejska:
Co to jest powstała opierając się na układów paryskich (1954) modyfikujących Traktat Brukselski z 1948 roku mówiący o współpracy ekonomicznej, socjalnej,kulturalnej i samoobronie. Pierwszymi członkami były układ ogólny w sprawie taryf celnych i handlu (gatt) krzyżówka.

Czym jest Układ ogólny w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) znaczenie w Słownik na U .

  • Dodano:
  • Autor: