Słownik Wartości demokratyczne co to jest. demokratycznych jest o tyle trudnym zadaniem,iż sposób.
wartości demokratyczne co to jest

Czy przydatne?

Definicja Wartości demokratyczne

Definicja WARTOŚCI DEMOKRATYCZNE: Ustalenie wszystkich wartości demokratycznych jest o tyle trudnym zadaniem,iż sposób ich doboru zawsze budził kontrowersje. Można jednak wyznaczyć te fundamentalne, które posłużą jako pkt. wyjścia do dyskusji na temat ich miejsca w systemie demokracji. Wartości demokratyczne wolność prawo do godnego i bezpiecznego życia, do myślenia, wiary i wyrażania własnych przekonań: prawo do aktywnego uczestniczenia w tworzeniu rządowych praw i instytucji bez strachu, przymusu albo arbitralnego ograniczenia poprzez innych równość fundamentalne, naturalne prawo odnoszące się do wszystkich obywateli, głosi jednakową ochronę tych praw i jednakowe możliwości sprawiedliwość dotyczy zachowania się ludzi w ich związkach interpersonalnych, z uwzględnieniem faktu, iż czasami to, co zgodne, musi zostać przeciwstawione temu, co dobre różnorodność uznanie, zaakceptowanie i pielęgnowanie różnic rasowych, etnicznych i religijnych władza rozróżnienie pomiędzy władzą opartą na sile a władzą usankcjonowaną poprzez zwyczaje, instytucje, prawo czy moralność prywatność prawo jednostki i poszczególnych grup do pozostawienia w spokoju i wolnego decydowania, jaka wiadomość ich dotycząca może być przekazana innym prawo do właściwego procesu dotyczy osób oskarżonych o naruszenie prawa własność prawa i wymagania powiązane z posiadaniem własności, regulaminy dotyczące kradzieży, zniszczenia własności należącej do innych osób, zasady zbywania, używania i dysponowania własnością; sposób rozwiązywania kwestii spornych, osiągania porozumienia uczestnictwo zdobywanie wiedzy praktycznej i teoretycznej na temat uczestniczenia w społeczeństwie demokratycznym; edukacja umiejętnego wyeksponowania znaczenia demokracji jako formy bezpośredniego uczestnictwa odnosząc się do ciała obywatelskiego, w przeciwieństwie od tak zwany uczestnictwa wybranej ekipy obywateli prawda prawa i wymagania obywateli w poszukiwaniu i mówieniu prawdy;dotyczy to również przekazywania prawdziwych informacji albo ich ukrywania poprzez elity rządzące patriotyzm lojalność, dyscyplina i wymóg wobec poszczególnych zbiorów wartości i wierzeń narodowych prawa obywatelskie prawa (albo ich brak) będące w posiadaniu obywateli innych narodów i poznawanie, w jaki sposób należy poszukiwać demokratycznych rozwiązań wobec zagadnień międzynarodowych [opracowano opierając się na listy 12 zasad demokratycznych Freemana Buttsa] Przestawiony katalog nie umiejscawia wartości demokratycznych wg hierarchii ważności. Warto zauważyć, iż nie wszystkie z nich w pewnych ustalonych przypadkach mogą być we wzajemnym konflikcie. Dokonywanie wyboru wartości jest jedną z istotnych zdolności obywatelskich. W demokracji rozstrzyganie takich problemów może dokonać się przez dyskusję, a potem przez głosowanie. Dobrze zorganizowana dyskusja powinna służyć przeanalizowaniu różnych sposobów rozwiązania danego problemu, prezentacji możliwych konsekwencji wynikających z różnych rozwiązań. W dyskusji ważne jest, by przedstawić, co się myśli nadany temat. Nie mniej istotne jest głosowanie, które tylko wtedy spełni własną rolę,jeśli głosujący będą mogli dokonać wyboru

Czym jest Wartości demokratyczne znaczenie w Słownik na W .