Słownik Zgromadzenie ogólne co to jest. przedstawiciele wszystkich krajów należących do ONZ.
zgromadzenie ogólne co to jest

Czy przydatne?

Definicja Zgromadzenie ogólne

Definicja ZGROMADZENIE OGÓLNE: W jego skład wchodzą przedstawiciele wszystkich krajów należących do ONZ. Zebranie pracuje na corocznych sesjach zwykłych albo sesjach szczególnych. Wysłuchuje sprawozdań Porady Bezpieczeństwa i zatwierdza budżet, wybiera Sekretarza Generalnego ONZ, czasowych członków Porady Bezpieczeństwa, a również współdecyduje o wyborze sędziów do Trybunału Sprawiedliwości w Hadze. W kwestiach istotnych (deklaracje pokojowe, budżet) decyzje podejmowane są większością kwalifikowaną 2/3 głosów, a w pozostałych – większością zwykłą

Czym jest Zgromadzenie ogólne znaczenie w Słownik na Z .