Słownik Współuzależnienie. Leczenie związanych z osobami uzależnionymi. Jest specjalnym.
współuzależnienie co to jest

Czy przydatne?

Definicja Współuzależnienie

Co to znaczy WSPÓŁUZALEŻNIENIE: Współuzależnienie dotyczy osób związanych z osobami uzależnionymi. Jest specjalnym współudziałem w uzależnieniu osoby bliskiej emocjonalnie, obejmującym szereg wymiarów życia psychicznego i działań osoby współuzależnionej.
W obrębie życia psychicznego dotyczy ono raczej: * utrwalonego, nieracjonalnego mechanizmu przekonań nt. picia alkoholu poprzez bliską osobę wspólnie z przekonaniami nt. możliwości kontroli picia, i nt. stosunku z osobą uzależnioną
* irracjonalnego, zwiększającego stres mechanizmu kontroli emocjonalnej
* autodestrukcyjnych schematów i nawyków poznawczych. W obrębie działań osoby współuzależnionej znaczy to w pierwszej kolejności: * uporczywe używanie nieskutecznych rodzajów wpływu na zachowanie osoby uzależnionej i/albo stosunku z tą osobą
* nieskuteczność, albo ograniczone umiejętności przeciwdziałania destrukcji
* ograniczone zdolności fizycznego i psychicznego wycofania się z stosunku (dystansowania się, ekranowania)Psychologiczna diagnoza współuzależnienia ma charakter problemowy i jest formułowana pod kątem psychoterapii.Z punktu widzenia obowiązującej w Polsce klasyfikacji chorób (ICD-10) współuzależnienie nie jest chorobą. W nomenklaturze medycznej określane jest jako syndrom, obejmujący wiązkę cech i zachowań osoby współuzależnionej, pośród których przeważnie zmienia się następujące: * ograniczająca swoje potrzeby i wartości koncentracja wokół zachowań alkoholowych osoby uzależnionej
* przejęcie i rozwinięcie mechanizmu iluzji i zaprzeczania (racjonalizacje, zaprzeczanie: on nie jest alkoholikiem)
* przejęcie kontroli nad relacją: uzależniony-substancja, ograniczające odpowiedzialność osoby pijącej
* zaburzenia życia emocjonalnego (chaos emocjonalny, huśtawka nastrojów, stany lękowe i depresyjne, napięcie i stan ciągłego "pogotowia emocjonalnego")
* zakłócenie czynności poznawczych (zagubienie, brak poczucia kierunku i sensu, zakłócenie wzorców normy i zdrowia, nierealistyczne oczekiwania)
* przyrost tolerancji na destrukcję i kompulsywne przywiązanie
* zaburzenia psychosomatyczne
* swoje uzależnienie albo nadużywanie substancji psychoaktywnych
* desperacja i pustka duchowa.Kwalifikacja dla celów medycznych osób współuzależnionych odwołuje się do klasy: "Zaburzenia nerwicowe powiązane ze stresem i pod postacią somatyczną" (przeważnie F43, F45, F48).Biorąc pod uwagę funkcjonalność (przystawalność i skuteczność) wyposażenia psychicznego i działań osoby w trudnej sytuacji życiowej, współuzależnienie ustala się regularnie jako dysfunkcję, podkreślając pewną ułomność (ograniczenie) aparatu psychicznego do radzenia sobie w wypadku uzależnienia bliskiej osoby. Ten sposób rozumienia współuzależnienia stanowi podstawę dla proponowania właściwej dla tej dysfunkcji psychoterapii
Definicja Wdrukowanie:
Co to jest patrz: imprinting współuzależnienie co znaczy.
Definicja Wychowanie:
Co to jest względnie trwałe i pozytywne zmiany w aktywności i zachowaniu człowieka albo grup socjalnych.z racji na sfery rozwoju podlegające kształtowaniu wyróżniamy na przykład wychowanie fizyczne, moralne współuzależnienie krzyżówka.
Definicja Wyparcie:
Co to jest poczynając od klasycznego modelu Freuda: hipotetyczne mechanizmy albo czynności psychiczne funkcjonujące w celu ochrony jednostki przed myślami, impulsami i wspomnieniami, które mogłyby spowodować współuzależnienie co to jest.
Definicja Wiktymologia:
Co to jest nową dyscypliną, która narodziła się w Stanach Zjednoczonych, jako gałąź kryminologii. Analizuje ona powody składające się na to, iż jednostka staje się ofiarą, mechanizmy wiktymizacji, skutki współuzależnienie słownik.

Leczenie Współuzależnienie znaczenie w Definicje leczenie W .

  • Dodano:
  • Autor: