Słownik Płciowej Identyfikacji Zaburzenia. Leczenie następujące zaburzenia: * transseksualizm.
zaburzenia identyfikacji co to jest

Czy przydatne?

Definicja Płciowej Identyfikacji Zaburzenia

Co to znaczy ZABURZENIA IDENTYFIKACJI PŁCIOWEJ: DSM-IV odznacza w tej kategorii następujące zaburzenia: * transseksualizm: Pragnienei życia i akceptacji jako osoba płci przeciwnej, czemu towarzyszy uczucie niezadowolenia z włąsnych, anatomicznych cech płciowych. Towarzyszy temu chęć poddania się zabiegom hormonalnym albo operacyjnym w celu upodobnienia ciała do ciała płci preferowanej.
* transwestytyzm o typie podwójnej roli: ubieranie się w stroje płci przeciwnej poprzez część życia w celu uzyskania zadowolenia z chwilowych doświadczeń bycia osobą płci przeciwnej. Osoba nie odczuwa chęci trwałej zmiany płci, a przebieraniu nie towarzyszy podniecenie seksualne.
* zaburzenia identyfikacji płciowej w dzieciństwie:rozpoczynają się przed pokwitaniem i cechuje je uporczywe, głębokie niezadowolenie z własnej płci. Rozpoznanie tego zaburzenia wymaga stwierdzenia głębokich zakłóceń prawidłowego poczucia męskości i kobiecości. Nie należy mylić tego zaburzenia z niestosowaniem się do oczekiwań związanych ze stereotypowymi zachowaniami wiązanymi z daną płcią - dziewczynki, które przejawiają zachowania chłopięce i odwrotnie. Nie można korzystać tego rozpoznania, gdy osoba osiąga wiek pokwitania.
patrz także: zaburzenia preferencji seksualnejGierowski J. K., Lew-Starowicz Z., Mellibruda J. (2000) Psychopatologia zjawisk socjalnych. W: Strealu J. (red) Psychologia. Książka akademicki T.III, Gdańsk GWP.regulacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne. (1997) Kraków — Warszawa, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”
Definicja Zaburzenia Psychotyczne:
Co to jest psychotyczne to ekipa zaburzeń psychicznych pochodzenia organicznego albo emocjonalnego. Do klasycznych objawów zalicza się omamy, urojenia, zachowania regresywne, niedostosowany nastrój zaburzenia identyfikacji płciowej.
Definicja Zespół Presuicydalny:
Co to jest znany badacz problematyki samobójstw Erwin Ringel określił jako charakterystyczne dla osoby mającej zamierzenie popełnić samobójstwo to zespół presuicydalny: 1. Przeżywanie raczej niepokoju i lęku zaburzenia identyfikacji płciowej.
Definicja Zdrowie:
Co to jest w przygotowaniu zaburzenia identyfikacji płciowej.
Definicja Zachowania Zdrowotne:
Co to jest albo celowe formy aktywności człowieka, które pozostają - na gruncie wiedzy obiektywnej o zdrowiu i subiektywnego przekonania - w ważnym wzajemnym związku ze zdrowiem.Zachowania zdrowotne obejmują zaburzenia identyfikacji płciowej.

Leczenie Płciowej Identyfikacji Zaburzenia znaczenie w Definicje leczenie Z .

  • Dodano:
  • Autor: