Słownik Osobowości Zaburzenia. Leczenie zachowania, które mają tendencję do utrzymywania się i są.
zaburzenia osobowości co to jest

Czy przydatne?

Definicja Osobowości Zaburzenia

Co to znaczy ZABURZENIA OSOBOWOŚCI: To są ważne kliniczne stany i wzorce zachowania, które mają tendencję do utrzymywania się i są wyrazem charakterystycznego dla danej osoby metody odnoszenia się do siebie i innych ludzi. Nie wszystkie z tych stanów ujawniają się w przebiegu indywidualnego rozwoju jako rezultat oddziaływania róznych czynników, zaś inne nabywane są potem.Zaburzenia osobowości przejawiają się skrajną albo znaczną odmiennością w porównaniu z przeciętnym w danej kulturze metodą spostrzegania, myślenia i odczuwania, a w szczególności metodą odnoszenia się do innych. Odmienność ta dotyczy metody postrzegania i interpretowania wydarzeń i zachowań ludzi, wyobrażeń o sobie i innych, niedostosowaniu przeżywanych emocji do sytuacji, nieadekwatnej intensywności przeżywanych emocji, trudności w panowaniu nad impulsami i popędami i niepożądanym postępowaniu w przypadkach międzyludzkich.Zaburzenia osobowości podzielono odpowiednio z ekipami cech, które odpowiadają w najwyższym stopniu wyrazistym wzorcom zachowań. W ten sposób opisane rodzaje są uznawane za kluczowe postacie zaburzeń osobowości. W ICD-10 wyróżniono następujące typy zaburzeń osobowości: * osobowość paranoiczna
* osobowość schizoidalna
* osobowość dyssocjalna (psychopatia)
* osobowość chwiejna emocjonalnie
* osobowość histrioniczna
* osobowość anankastyczna
* osobowość lękliwa (unikająca)
* osobowość zależnazobacz także: osobowośćKlasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne. (1997) Kraków — Warszawa, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”

Leczenie Osobowości Zaburzenia znaczenie w Definicje leczenie Z .