Słownik Dwubiegunowe Afektywne Zaburzenie. Leczenie charakteryzuje się nawrotami (przynajmniej.
dwubiegunowe afektywne co to jest

Czy przydatne?

Definicja Dwubiegunowe Afektywne Zaburzenie

Co to znaczy ZABURZENIE AFEKTYWNE DWUBIEGUNOWE: Zaburzenie afektywne dwubiegunowe charakteryzuje się nawrotami (przynajmniej dwoma) epizodów obniżenia nastroju (depresji) i podwyższenia nastroju, wzmożonej aktywności i energii (manii). Charakterystyuczny jest powrót do stanu zdrowia między epizodami.Epizody manii zaczynają się zazwyczaj nagle i utrzymują się od 2 tygodni do 4-5 miesięcy. Depresje są zazwyczaj dłuższe - średnio około 6 miesięcy, rzadko więcej niż rok.
patrz także: depresja, maniaKlasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne. (1997) Kraków — Warszawa, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”
Definicja Zaburzenia Identyfikacji Płciowej:
Co to jest tej kategorii następujące zaburzenia: * transseksualizm: Pragnienei życia i akceptacji jako osoba płci przeciwnej, czemu towarzyszy uczucie niezadowolenia z włąsnych, anatomicznych cech płciowych zaburzenie afektywne dwubiegunowe co znaczy.
Definicja Zespół Stresu Pourazowego:
Co to jest występujące po zdarzeniu, które było psychicznie wyczerpujące i traumatyczne, takie jak klęska żywiołowa, wypadek, wojna, gwałt. Symptomy obejmują ponowne przeżywanie urazów w snach, powracające zaburzenie afektywne dwubiegunowe krzyżówka.
Definicja Zdrowienie Z Alkoholizmu:
Co to jest abstynencji alkoholowej i/albo od innych substancji psychoaktywnych, z wyjątkiem użytkowanych w tym celu środków.Termin ten odnosi się raczej do procesu uzyskiwania i utrzymawania stanu trzeźwości w zaburzenie afektywne dwubiegunowe co to jest.
Definicja Zachowania Zdrowotne:
Co to jest albo celowe formy aktywności człowieka, które pozostają - na gruncie wiedzy obiektywnej o zdrowiu i subiektywnego przekonania - w ważnym wzajemnym związku ze zdrowiem.Zachowania zdrowotne obejmują zaburzenie afektywne dwubiegunowe słownik.

Leczenie Dwubiegunowe Afektywne Zaburzenie znaczenie w Definicje leczenie Z .

  • Dodano:
  • Autor: