Słownik Dwubiegunowe Afektywne Zaburzenie. Leczenie charakteryzuje się nawrotami (przynajmniej.
zaburzenie afektywne co to jest

Czy przydatne?

Definicja Dwubiegunowe Afektywne Zaburzenie

Co to znaczy ZABURZENIE AFEKTYWNE DWUBIEGUNOWE: Zaburzenie afektywne dwubiegunowe charakteryzuje się nawrotami (przynajmniej dwoma) epizodów obniżenia nastroju (depresji) i podwyższenia nastroju, wzmożonej aktywności i energii (manii). Charakterystyuczny jest powrót do stanu zdrowia między epizodami.Epizody manii zaczynają się zazwyczaj nagle i utrzymują się od 2 tygodni do 4-5 miesięcy. Depresje są zazwyczaj dłuższe - średnio około 6 miesięcy, rzadko więcej niż rok.
patrz także: depresja, maniaKlasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne. (1997) Kraków — Warszawa, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”
Definicja Zaburzenie Psychotyczne Spowodowane Alkoholem:
Co to jest psychotycznych występujących w okresie przyjmowania substancji psychoaktywnych albo wkrótce po tym. Obejmuje między innymi: omamy, niepoprawne utożsamianie osób, urojenia, nastawienia paranoidalne zaburzenie afektywne dwubiegunowe.
Definicja Zaburzenia Preferencji Seksualnej:
Co to jest zaburzenia preferencji seksualnych) to utrwalone formy zachowań seksualnych, które zapewniają jednostce satysfakcję na poziomie psychicznym lecz wykluczają spełnienie biologicznej (prokreacja) albo zaburzenie afektywne dwubiegunowe.
Definicja Zachowania Nałogowe:
Co to jest są regularnie subiektywnie odczuwane jako strata kontroli - pojawiają się pomimo świadomych wysiłków zmierzających do ich powstrzymania albo ograniczenia. Typowa jest natychmiastowa krótkotrwała zaburzenie afektywne dwubiegunowe.
Definicja Zespół Korsakowa:
Co to jest regularnie występujący u przewlekłych alkoholików, nazwany imieniem rosyjskiego lekarza S.S. Korsakowa. Jego symptomem jest mocne, przewlekłe upośledzenie pamięci pamięci świeżej i trwałej zaburzenie afektywne dwubiegunowe.

Leczenie Dwubiegunowe Afektywne Zaburzenie znaczenie w Definicje leczenie Z .

  • Dodano:
  • Autor: