Episkop, Elektryczny Symulator Przysłony, Efekt Schwarzschilda, Ekstynkcja, Emulsja Światłoczuła.
epkop elektryczny symulator co to jest

Słownik fotograficzny na E

  • Co to jest Eastman Kodak Czym jest koncernów na świecie zajmujących się produkcją szeroko rozumianego sprzętu fotograficznego i filmowego. Posiada on status międzynarodowej
  • Co to jest Emulsja Lippmanna Czym jest niskoczułej i drobnoziarnistej emulsji fotograficznej o umiejętności rozdzielczej około 2000 - 5000 linii/mm. Złożona jest z bardzo
  • Co to jest Epidiaskop Czym jest wykorzystywane do wyświetlania obrazów statycznych (nieruchomych) na ścianie albo typowym białym ekranie projekcyjnym, będące połączeniem
  • Co to jest EV - wartość eskpozycji fotograficznej Czym jest fotografii nazwa jednostki miary i skali ekspozycji fotograficznej. Punktem odniesienia dla tej skali jest wartość 0 EV - definiowana jako
  • Co to jest Ekspozycja Czym jest na video (albo na sensor elektroniczny w razie aparatu cyfrowego) niezbędna dla prawidłowego zrobienia zdjęcia fotograficznego. Uzyskuje
  • Co to jest Emulsja światłoczuła Czym jest drobnokrystalicznych światłoczułych soli srebra - halogenków - w żelatynie. Dodatkowymi składnikami emulsji mogą być barwniki uczulające
  • Co to jest Ekstynkcja Czym jest Ekstynkcja – pomniejszenie natężenia wiązki światła powstające w konsekwencji jego pochłaniania albo rozpraszania w ośrodku
  • Co to jest Efekt Schwarzschilda Czym jest proporcjonalności między czasem i skutecznością naświetlania (jedna działka przysłony = 2x mniej (albo więcej) czasu). Skutek ten występuje
  • Co to jest Elektryczny symulator przysłony Czym jest układ elektryczny wbudowany w obiektyw lustrzanki jednoobiektywowej, pozwalający na współdziałanie automatycznej przysłony i pomiaru
  • Co to jest Episkop Czym jest na rzutowanie (wyświetlanie) na ekran projekcyjny albo na przykład ścianę pomieszczenia obrazów oświetlonych światłem odbitym od nich, co

Co to jest: Definicje w słowniku fotograficznym

Aparat, fotografia, fotograf. Definicje fotograficzne, części aparatu, definicja. Dla fotografa zawodowego, dla amatora fotografii, pojęcie.

Definicja Episkop, Elektryczny Symulator Przysłony, Efekt Schwarzschilda, Ekstynkcja, Emulsja Światłoczuła, Ekspozycja, Ev - Wartość Eskpozycji Fotograficznej co to znaczy.

Słownik Episkop, Elektryczny Symulator Przysłony, Efekt co to jest.