Otwór Względny Obiektywu, Orbs, Odległość Hiperfokalna, Odległość Fotografowania, Odbitka.
otwór względny obiektywu orbs co to jest

Słownik fotograficzny na O

 • Co to jest Osłona obiektywu Czym jest osłona przeciwsłoneczna) – osłona wystająca przed zewnętrzną częścią obiektywu (na przykład aparatu fotograficznego, kamery filmowej co to jest.
 • Co to jest Osłabiacz fotograficzny Czym jest fotograficzny - kąpiel fotograficzna użytkowana czasami jako kąpiel wykańczająca po wywołaniu i utrwaleniu obrazu fotograficznego. Służy do definicja.
 • Co to jest Obiektyw zmiennoogniskowy Czym jest zmiennoogniskowy, transfokator – rodzaj obiektywu fotograficznego, gdzie możliwa jest płynna klasyfikacja długości ogniskowej, zazwyczaj co znaczy.
 • Co to jest Obiektyw Czym jest Obiektyw jest soczewką, układem optycznym albo układem magnetycznym, przenoszącym obraz przedmiotu do dalszej części urządzenia słownik.
 • Co to jest Obiektyw krótkoogniskowy Czym jest Obiektyw krótkoogniskowy - obiektyw, którego ogniskowa jest krótsza od przekątnej kadru (negatywu znaczenie.
 • Co to jest Oś optyczna Czym jest prosta przechodząca poprzez środki krzywizn przedmiotów układu optycznego, pokrywająca się z osią symetrii tych przedmiotów. W jej linii czym jest.
 • Co to jest Olympus Czym jest spółka produkująca aparaty fotograficzne i urządzenia przemysłowe. Została założona w 1919 roku jako Takachiho Seisakusho. Nazwa Olympus co to jest.
 • Co to jest Ogniskowa Czym jest odległość ogniskowa) (z angielskiego: focal length) - odległość między ogniskiem układu optycznego a punktem kluczowym układu optycznego na definicja.
 • Co to jest Ostrość Czym jest fotografia) - stan gdzie obraz zarejestrowany na kliszy/pamięci aparatu jest równy pod względem wyrazistości obrazowi rzeczywistemu które co znaczy.
 • Co to jest Obiektyw lustrzany Czym jest rodzaj teleobiektywu, gdzie prócz soczewek wykorzystano również lustra paraboliczne. Uzyskano dlatego zasadnicze skrócenie długości słownik.
 • Co to jest Obiektyw fotograficzny Czym jest fotograficzny to układ optyczny (ew. pojedyncza soczewka), który w aparacie fotograficznym umożliwia rzutowanie obrazu widzianych obiektów znaczenie.
 • Co to jest Obiektyw pryzmatyczny Czym jest pryzmatyczny - obiektyw, gdzie układ soczewek zastąpiono pryzmatem, albo układem pryzmatów, gdzie ścianki pryzmatów nie są płaskie, tak jak czym jest.
 • Co to jest Okular Czym jest fundamentalnych części budowy wielu urządzeń optycznych. To jest obiekt optyczny najbliższy oka obserwatora, a służy do obserwacji obrazu co to jest.
 • Co to jest ORWO Czym jest towarowy, pod którym część zakładów chemicznych koncernu AGFA pozostała po II wojnie światowej na terenie NRD, produkowała od roku 1964 definicja.
 • Co to jest Obiektyw stałoogniskowy Czym jest stałoogniskowy (kolokwialnie stałka) — rodzaj obiektywu, gdzie ogniskowa, w odróżnieniu do obiektywów zmiennoogniskowych jest stała co znaczy.
 • Co to jest Obiektyw długoogniskowy Czym jest długoogniskowy – w optyce to jest każdy obiektyw, którego ogniskowa jest dłuższa od średnicy tworzonego obrazu. W praktyce fotograficznej słownik.
 • Co to jest Obiektyw standardowy Czym jest standardowy - obiektyw aparatu fotograficznego o stałej ogniskowej równej przekątnej klatki negatywu. Obiektywy te są proste do wykonania i znaczenie.
 • Co to jest Obiektyw szerokokątny Czym jest szerokokątny - stałoogniskowy obiektyw fotograficzny o ogniskowej krótszej niż dłuższa krawędź stosowanego negatywu, dla aparatów czym jest.
 • Co to jest Obróbka forsowna Czym jest sposób obróbki błony fotograficznej opierający na zmianie czasu albo temp. obróbki (gł. dotyczy to wywoływania) materiałów, które zostały co to jest.
 • Co to jest Obróbka fotograficzna Czym jest fotograficzna - ustalenie to może oznaczać zarówno obróbkę fotochemiczną (a więc mechanizm wywoływania i utrwalania) naświetlonego definicja.
 • Co to jest Odbitka fotograficzna Czym jest fotograficzna – papierowy pozytyw uzyskany przez naświetlenie papieru światłoczułego dzięki powiększalnika, minilabu, naświetlarki albo co znaczy.
 • Co to jest Odległość fotografowania Czym jest fotografowania, odległość przedmiotowa - odległość aparatu fotograficznego od fotografowanego obiektu. To jest odległość liczona słownik.
 • Co to jest Odległość hiperfokalna Czym jest hiperfokalna to mierzona od aparatu fotograficznego albo kamery odległość, na którą trzeba ustawić ostrość, aby uzyskać jak największą znaczenie.
 • Co to jest Orbs Czym jest angielskiego sfera) to są kule niewidoczne gołym okiem, pojawiające się na zdjęciach realizowanych raczej aparatem cyfrowym i przy czym jest.
 • Co to jest Otwór względny obiektywu Czym jest obiektywu informuje o ilości światła, jaką przepuszcza obiektyw do wnętrza aparatu fotograficznego przypadającą na jednostkę powierzchni co to jest.

Co to jest: Definicje w słowniku fotograficznym

Aparat, fotografia, fotograf. Definicje fotograficzne, części aparatu, definicja. Dla fotografa zawodowego, dla amatora fotografii, pojęcie.

Definicja Otwór Względny Obiektywu, Orbs, Odległość Hiperfokalna, Odległość Fotografowania, Odbitka Fotograficzna, Obróbka Fotograficzna, Obróbka Forsowna, Obiektyw co to znaczy.

Słownik Otwór Względny Obiektywu, Orbs, Odległość Hiperfokalna co to jest.