Rybie Oko, Rozpiętość Tonalna, Rolleiflex, Retusz, Retykulacja, Reguła Scheimpfluga, Rodinal.
rybie rozpiętość tonalna co to jest

Słownik fotograficzny na R

  • Co to jest Rodinal Czym jest dostępny, stężony wywoływacz Agfy użytkowany do wywoływania filmów i błon fotograficznych w fotografii czarno-białej. Znany także jako ORWO co to jest.
  • Co to jest Reguła Scheimpfluga Czym jest jest użytkowana w fotografii, gdy fotografowana płaszczyzna znajduje się pod kątem do aparatu fotograficznego (i płaszcyzny definicja.
  • Co to jest Retykulacja Czym jest zdarzenie powstające w konsekwencji różnicy temperatur pomiędzy poszczególnymi kąpielami w trakcie wywoływania filmu w koreksie. Skutkiem co znaczy.
  • Co to jest Retusz Czym jest poprawianie fotografii, przez jej odnowienie, zmianę barwną fotografii, wykadrowanie, poprawę szczegółów, a również zmiany poza obszarem słownik.
  • Co to jest Rolleiflex Czym jest aparatów fotograficznych wytwarzanych poprzez niemiecką firmę Rollei. Bardzo popularne są średnioformatowe Rolleiflexy jednoobiektywowe np znaczenie.
  • Co to jest Rozpiętość tonalna Czym jest Rozpiętość tonalna – w fotografii różnica między najjaśniejszym i najciemniejszym punktem fotografowanej sceny czym jest.
  • Co to jest Rybie oko Czym jest obiektyw fotograficzny o nieskorygowanej dystorsji objawiającej się w tym przypadku beczkowatymi zniekształceniami obrazu. Wyróżniane są co to jest.

Co to jest: Definicje w słowniku fotograficznym

Aparat, fotografia, fotograf. Definicje fotograficzne, części aparatu, definicja. Dla fotografa zawodowego, dla amatora fotografii, pojęcie.

Definicja Rybie Oko, Rozpiętość Tonalna, Rolleiflex, Retusz, Retykulacja, Reguła Scheimpfluga, Rodinal co to znaczy.

Słownik Rybie Oko, Rozpiętość Tonalna, Rolleiflex, Retusz co to jest.