Zjawisko Sabattiera - Pseudosolaryzacja, Zjawisko Villarda, Zjawisko Eberharda, Ziarno, Zdjęcie.
zjawko sabattiera co to jest

Słownik fotograficzny na Z

 • Co to jest Zjawisko Claydena Czym jest wstępnym bardzo mocnym i krótkotrwałym naświetlenie materiału fotograficznego przed właściwym naświetleniem, następuje częściowa inwersja
 • Co to jest Zenit Czym jest radzieckich) aparatów fotograficznych. Konstrukcyjnie Zenit wywodzi się z niem. aparatu dalmierzowego Leica II. Pierwsza wersja S była
 • Co to jest Zjawisko Herschela Czym jest fizyczne występujące w fotografii, opierające na zaniku obrazu utajonego pod działaniem promieniowania długofalowego (czerwonego i
 • Co to jest Zwierciadło optyczne Czym jest powierzchnia o nierównościach mniejszych niż długość fali świetlnej. Z tego względu zwierciadło w minimalnym stopniu rozprasza światło
 • Co to jest Zegar ciemniowy Czym jest ciemni fotograficznej wykorzystywany do precyzyjnej regulacji czasu działania lampy w powiększalniku. Urządzenie ustawia się zwykle
 • Co to jest Zjawisko Alberta Czym jest odwrócenia obrazu negatywowego na pozytywowy na materiale światłoczułym naświetlonym, wypłukanym i ponownie naświetlonym światłem
 • Co to jest Zdjęcie fotograficzne, fotografia, fotografika Czym jest fotografia) — ogólna nazwa czegoś, co zostało sfotografowane, a więc sam obraz zapisany dowolną techniką fotograficzną. Fizycznie obraz ten
 • Co to jest Ziarno Czym jest obrazu fotograficznego objawiająca się dostrzegalnymi gołym okiem skupiskami ziaren srebra tworzących obraz. Skutek ziarna jest bardzo
 • Co to jest Zjawisko Eberharda Czym jest opierające na silniejszym zaczernianiu się małych fragmentów wywoływanego obrazu fotograficznego w porównaniu z polami sporymi, mimo
 • Co to jest Zjawisko Villarda Czym jest światłem o sporym natężeniu, kierujące do Zjawiska Claydena, zastąpić wstępnym promieniowaniem rentgenowskim, a pozostałe warunki i
 • Co to jest Zjawisko Sabattiera - pseudosolaryzacja Czym jest pseudosolaryzacją bo wizualnie podobne jest do solaryzacji. Zdarzenie to charakteryzuje się częściowym odwróceniem obrazu negatywowego na

Co to jest: Definicje w słowniku fotograficznym

Aparat, fotografia, fotograf. Definicje fotograficzne, części aparatu, definicja. Dla fotografa zawodowego, dla amatora fotografii, pojęcie.

Definicja Zjawisko Sabattiera - Pseudosolaryzacja, Zjawisko Villarda, Zjawisko Eberharda, Ziarno, Zdjęcie Fotograficzne, Fotografia, Fotografika, Zjawisko Alberta, Zegar co to znaczy.

Słownik Zjawisko Sabattiera - Pseudosolaryzacja, Zjawisko Villarda co to jest.