Do czego służy Autofocus. Definicja w aparatach fotograficznych. Istnieją dwa rozwiązania.
autofocus co to jest

Czy przydatne?

Definicja Autofocus

Do czego służy AUTOFOCUS: Autofocus (AF) mechanizm automatycznego ustawiania ostrości w aparatach fotograficznych. Istnieją dwa rozwiązania pozwalające na automatyczne nastawienie ostrości w aparacie: Czynny - dalmierz mierzy odległość aparatu od obiektu przy użyciu wiązki promieni podczerwonych albo ultradźwięków, a w dalszym ciągu przekazuje tę informację do aparatu, który ustawia adekwatnie obiektyw. Pasywny - bazuje na mierzeniu kontrastu albo przesunięcia fazowego między detalami w kadrze. Maksimum kontrastu znaczy poprawne ustawienie ostrości. Ten rodzaj ustawiania ostrości nazywany jest także AF z detekcją kontrastu albo etapy TTL. Prócz ręcznego i automatycznego nastawiania ostrości istnieją także aparaty, gdzie ostrości się nie nastawia i jest ona zawsze ustawiona od pewnej minimalnej odległości granicznej do nieskończoności. Obiektywy w takich aparatach nazywa się FixFocus - co znaczy Stała ostrość. Skutek ten jest możliwy do uzyskania z racji na sporą głębię ostrości występującą w obiektywach szerokokątnych, użytkowanych w tego typu aparatach. Aparaty z AF mogą pracować zazwyczaj w kilku trybach: Jednorazowe nastawienie ostrości, przeważnie z priorytetem ustawienia ostrości. Aparat zrobi zdjęcie dopiero wtedy gdy zostanie ustawiona ostrość. Ciągłe nastawienie ostrości - zazwyczaj z pierwszeństwem wyzwolenia migawki. Zdjęcie można zrobić nawet wtedy gdy ostrość nie jest jeszcze precyzyjnie ustawiona. Tryb pasywny jest w najwyższym stopniu popularną sposobem ustawiania ostrości w lustrzankach jednoobiektywowych. Stosuje się tutaj zespół kilku czujników AF, przeważnie ułożonych na planie krzyża. W danej chwili wykorzystuje się jeden z nich. Z racji na sposób wyboru odpowiedniego czujnika mechanizm AF może pracować w jednym z trybów: Dynamiczny AF - Pkt. AF jest automatycznie zmieniany w celu śledzenia poruszającego się obiektu. Dynamiczny AF ze śledzeniem najbliższego obiektu - Mechanizm AF automatycznie wybiera najbliższy przedmiot i na nim dokonuje pomiaru odległości. Pojedynczy AF - Dzięki nastaw w aparacie fotograf może ręcznie wybrać odpowiedni czujnik AF. Szeroki region AF - Umożliwia ustawienie ostrości na obiekcie nie znajdującym się w precyzyjnie w centrum kadru. Jest przydane do robienia zdjęć poruszających się obiektów. Punktowy pomiar AF - Czujnik AF jest umieszczony centralnie. Służy do ustawienia ostrości na wybranym przedmiocie, który przy zastosowaniu Szerokiego pola AF mógłby nie zostać wzięty pod uwagę.

Definicja Aparat Studyjny:
Co to jest aparat fotograficzny o konstrukcji w najwyższym stopniu zbliżonej do pierwszych aparatów konstruowanych w XIX wieku. Zasadnicze różnice między aparatami studyjnymi a innymi typami aparatów autofocus.
Definicja Aberracja Sferyczna:
Co to jest jes to właściwość soczewki, układu optycznego, obiektywu albo zwierciadła sferycznego, polegająca na odmiennych długościach ogniskowania promieni świetlnych z racji na ich położenie między środkiem autofocus.
Definicja Akutancja:
Co to jest konturowa, skutek konturowy, skutek brzegowy – wyznacznik w optyce określający szerokość przejścia tonalnego w obszarze konturu, a więc na granicy wyraźnie kontrastowych szczegółów obrazu. W autofocus.
Definicja Apertura:
Co to jest skuteczna średnica otworu instrumentu optycznego (na przykład teleskopu, lunety) poprzez który wpada światło, albo także soczewki albo lustra zapoczątkowującego dany układ optyczny, mierzona jako autofocus.

Działanie Autofocus znaczenie w Słownik na A .

  • Dodano:
  • Autor: