Do czego służy Chronofotografia. Definicja przez udokumentowanie jego następnych faz sposobem.
chronofotografia co to jest

Czy przydatne?

Definicja Chronofotografia

Do czego służy CHRONOFOTOGRAFIA: Chronofotografia - fotograficzne odzwierciedlenie ruchu przez udokumentowanie jego następnych faz sposobem wielokrotnej ekspozycji motywu w regularnych odstępach czasu. Następne ujęcia mogą być rejestrowane na tym samym fragmencie materiału światłoczułego, albo na jego następnych częściach. Odmiana fotografii używana w rozmaitych zastosowaniach, na przykład ujęcia realizowane w krótkich odstępach czasu w fotografii sportowej, albo w długich odstępach czasu przy badaniu ruchu ciał niebieskich. W razie rejestracji w najkrótszych odstępach czasu użytkowana może być fotografia w oświetleniu stroboskopowym, albo przez wykonywanie zdjęć z wielu zsynchronizowanych aparatów fotograficznych. Wynalazek chronofotografii doprowadził z czasem do stworzenia kinematografii.

Definicja CRK-2 Proces E-6:
Co to jest mechanizm fotograficzny wykorzystywany do wywoływania slajdów barwnych. To jest mechanizm odwracalny. Jest procesem wprowadzonym pod koniec XX wieku. Przeważnie korzystają z niego punkty usługowe chronofotografia co to jest.
Definicja Carl Zeiss:
Co to jest niemiecka spółka produkująca rozmaity sprzęt optyczny. Znana z wysokiej jakości wyrobów. Założona w 1846 poprzez Carla Zeissa, Ernsta Abbe i Otto Schotta w Jenie. Najlepiej znanymi w Polsce wyrobami chronofotografia definicja.
Definicja Cron:
Co to jest optyczne o dużej zawartości tlenku potasu, użytkowane do wyrobu soczewek i innych przedmiotów optycznych. Ma niski współczynnik załamania (w granicach 1,45-1,6) i niską dyspersję (liczba Abbego około chronofotografia co znaczy.
Definicja Centra Czułości:
Co to jest miejsca na powierzchni ziaren bromku srebra (AgBr) w warstwie emulsji błony fotograficznej, gdzie pod wpływem światła następuje rozpad AgBr na brom i metaliczne srebro. W ten sposób powstaje obraz chronofotografia słownik.

Działanie Chronofotografia znaczenie w Słownik na C .

  • Dodano:
  • Autor: