Do czego służy Chronofotografia. Definicja przez udokumentowanie jego następnych faz sposobem.
chronofotografia co to jest

Czy przydatne?

Definicja Chronofotografia

Do czego służy CHRONOFOTOGRAFIA: Chronofotografia - fotograficzne odzwierciedlenie ruchu przez udokumentowanie jego następnych faz sposobem wielokrotnej ekspozycji motywu w regularnych odstępach czasu. Następne ujęcia mogą być rejestrowane na tym samym fragmencie materiału światłoczułego, albo na jego następnych częściach. Odmiana fotografii używana w rozmaitych zastosowaniach, na przykład ujęcia realizowane w krótkich odstępach czasu w fotografii sportowej, albo w długich odstępach czasu przy badaniu ruchu ciał niebieskich. W razie rejestracji w najkrótszych odstępach czasu użytkowana może być fotografia w oświetleniu stroboskopowym, albo przez wykonywanie zdjęć z wielu zsynchronizowanych aparatów fotograficznych. Wynalazek chronofotografii doprowadził z czasem do stworzenia kinematografii.

Działanie Chronofotografia znaczenie w Słownik na C .