Do czego służy Schwarzschilda Efekt. Definicja czasem i skutecznością naświetlania (jedna działka.
efekt schwarzschilda co to jest

Czy przydatne?

Definicja Efekt Schwarzschilda

Do czego służy EFEKT SCHWARZSCHILDA: Skutek Schwarzschilda - zakłócenie proporcjonalności między czasem i skutecznością naświetlania (jedna działka przysłony = 2x mniej (albo więcej) czasu). Skutek ten występuje przy bardzo krótkich i bardzo długich czasach naświetlania materiału światłoczułego - potrzeba wtedy dłuższej ekspozycji niż wynikałoby to z obliczeń, albo wskazań światłomierza. W razie filmów kolorowych skutek Schwarzschilda dotyczy każdej warstwy światłoczułej w pojedynkę. Jeśli poszczególne warstwy w innym stopniu ulegają efektowi dodatkowo dochodzi do pojawienia się przebarwień. By im zapobiec należy użytkować odpowiednie filtry. Wiadomości dotyczące efektu Schwarzschilda (w tym rozmiar korekty kspozycji i wymagane filtry) dla konkretnego filmu można znaleźć w materiałach udostępnianych poprzez producenta: ulotkach, katalogach, stronach WWW; zazwyczaj nie ma tych danych na pudełku filmu.

Definicja Emulsja Światłoczuła:
Co to jest światłoczuła to zawiesina drobnokrystalicznych światłoczułych soli srebra - halogenków - w żelatynie. Dodatkowymi składnikami emulsji mogą być barwniki uczulające albo komponenty barwników tworzących efekt schwarzschilda.
Definicja Ekstynkcja:
Co to jest Ekstynkcja – pomniejszenie natężenia wiązki światła powstające w konsekwencji jego pochłaniania albo rozpraszania w ośrodku efekt schwarzschilda.
Definicja EV - Wartość Eskpozycji Fotograficznej:
Co to jest Exposure Value) – w fotografii nazwa jednostki miary i skali ekspozycji fotograficznej. Punktem odniesienia dla tej skali jest wartość 0 EV - definiowana jako ekspozycja będąca skutkiem naświetlania efekt schwarzschilda.
Definicja Elektryczny Symulator Przysłony:
Co to jest symulator przysłony to układ elektryczny wbudowany w obiektyw lustrzanki jednoobiektywowej, pozwalający na współdziałanie automatycznej przysłony i pomiaru światła w trybie TTL. W trakcie regulowania efekt schwarzschilda.

Działanie Schwarzschilda Efekt znaczenie w Słownik na E .

  • Dodano:
  • Autor: