Do czego służy EV - wartość eskpozycji fotograficznej. Definicja jednostki miary i skali ekspozycji.
wartość eskpozycji co to jest

Czy przydatne?

Definicja EV - wartość eskpozycji fotograficznej

Do czego służy EV - WARTOŚĆ ESKPOZYCJI FOTOGRAFICZNEJ: EV (z angielskiego: Exposure Value) – w fotografii nazwa jednostki miary i skali ekspozycji fotograficznej. Punktem odniesienia dla tej skali jest wartość 0 EV - definiowana jako ekspozycja będąca skutkiem naświetlania materiału światłoczułego poprzez obiektyw o otworze względnym 1:1 poprzez czas 1 sekundy. Przyrost ekspozycji o jedną jednostkę EV osiąga się zwiększając podwójnie liczba światła naświetlającego materiał światłoczuły. Zgodnie z zasadą proporcjonalności wzrostu ekspozycji fotograficznej, można to osiągnąć zwiększając czas naświetlania podwójnie (przy nie zmienionym otworze względnym obiektywu) albo zwiększając otwór względny obiektywu (dzięki przysłony fotograficznej) o jedną działkę przysłony (przy nie zmienionym czasie). Budowa aparatu fotograficznego i zasada proporcjonalności wzrostu ekspozycji fotograficznej sprawia, iż danej wartości EV odpowiada cały szereg odpowiednich ustawień migawki fotograficznej (odpowiedzialnej za czas ekspozycji) i przysłony aparatu (regulującej liczba światła wpadającego poprzez obiektyw) - dla przykładu wartości ekspozycji 0 EV odpowiadają następujące pary ustawień: 1s/f:1.0, 2s/f:1.4, 4s/f:2.0, 8s/f:2.8, 15s/f:4.0 itd.

Definicja Ekstynkcja:
Co to jest Ekstynkcja – pomniejszenie natężenia wiązki światła powstające w konsekwencji jego pochłaniania albo rozpraszania w ośrodku ev - wartość eskpozycji fotograficznej co znaczy.
Definicja Ekspozycja:
Co to jest liczba światła padającego na video (albo na sensor elektroniczny w razie aparatu cyfrowego) niezbędna dla prawidłowego zrobienia zdjęcia fotograficznego. Uzyskuje się ją przez określenie wartości ev - wartość eskpozycji fotograficznej krzyżówka.
Definicja Emulsja Lippmanna:
Co to jest to szczególny rodzaj niskoczułej i drobnoziarnistej emulsji fotograficznej o umiejętności rozdzielczej około 2000 - 5000 linii/mm. Złożona jest z bardzo drobnych ziarn bromku i chlorku srebra ev - wartość eskpozycji fotograficznej co to jest.
Definicja Epidiaskop:
Co to jest urządzenie projekcyjne wykorzystywane do wyświetlania obrazów statycznych (nieruchomych) na ścianie albo typowym białym ekranie projekcyjnym, będące połączeniem episkopu i diaskopu, a więc ev - wartość eskpozycji fotograficznej słownik.

Działanie EV - wartość eskpozycji fotograficznej znaczenie w Słownik na E .

  • Dodano:
  • Autor: