Do czego służy Fotogrametria. Definicja odtwarzaniem kształtów, rozmiarów i wzajemnego położenia.
fotogrametria co to jest

Czy przydatne?

Definicja Fotogrametria

Do czego służy FOTOGRAMETRIA: Fotogrametria to tematyka edukacji i techniki zajmująca się odtwarzaniem kształtów, rozmiarów i wzajemnego położenia obiektów w terenie opierając się na zdjęć fotogrametrycznych (fotogramów). Praktycznym zastosowaniem fotogrametrii jest jej zastosowanie jako źródła w trakcie tworzenia map. W geodezji służy jako pomoc przy pomiarach sporych obszarów i odległości. Jest także jedną z metod wyznaczania wysokości obiektów. Do wykonywania zdjęć fotogrametrycznych są używane szczególne, normalnie wielkoformatowe, aparaty fotograficzne zaopatrzone w szczególne obiektywy pozbawione aberracji. W zależności od metody wykonywania zdjęć rozróżnia się fotogrametrię naziemną (terrofotogrametrię) i fotogrametrię lotniczą (aerofotogrametrię). Zależnie od metody zastosowania zdjęć rozróżnia się fotogrametrię płaską (jednoobrazową) i fotogrametrię przestrzenną (dwuobrazową), zwaną także stereofotogrametrią, gdzie przestrzenny obraz przedmiotu albo terenu uzyskuje się dzięki stereogramu – pary zdjęć wykonanych z dwóch punktów przestrzeni. Fotogrametria w geodezji i kartografii Pierwsze zdjęcia fotogrametryczne wykonano z balonu na uwięzi w 1858-1859 w Paryżu. W Polsce inicjatorem zastosowania fotogrametrii był K. Weigel, który w 1918 zastosował stereofotogrametrię do opracowania mapy topograficznej części Tatr, wykonanej w skali 1:20 000 w latach 1924–1934. Fotogrametrię stosuje się także między innymi w geologii do poszukiwań surowców mineralnych, w architekturze do inwentaryzacji zabytków, a również w archeologii, meteorologii i leśnictwie. Coraz częściej jednak zamiast zdjęć lotniczych stosuje się zdjęcia satelitarne. Fotogrametria w medycynie Wykorzystania raczej do pomiaru kształtu całego ciała albo jego części. Dla pomiaru całego ciała stosuje się mechanizm dwóch kamer umieszczonych po obu stronach ciała. Człowiek ustawiony jest w szczególnym statywie, gdzie jest unieruchomiony i który posiada mechanizm punktów pozwalających na odtworzenie orientacji zewnętrzną zdjęć. Graficzna prezentacja pomiarów całego ciała (w formie warstwic i profilów) pozwala na analizę: skrzywień kręgosłupa i jego kontrolnych pomiarów w okresie rehabilitacji. Szeroką popularnością cieszy się tu metoda mory, a więc dwa jednakowe rastry liniowe zrzutowane optycznie na przestrzenny przedmiot o ograniczonej głębi tworzą na powierzchni obiektu topografie mory, która reprezentuje mapę warstwicową. Pomiary głowy dla analizy kształtu twarzy (realizowana dla analizy przeprowadzonych operacji plastycznych). Pomiary kształtu zębów (przed przeprowadzeniem operacji i wykonania protez albo urządzeń korekcyjnych). Pomiary oka zarówno jego wewnętrznej jak i zewnętrznej części w celu analizy zmian kształtu soczewki ocznej i optycznego dysku na dnie oka. Pomiar oka przeprowadza się szczególną kamera okulistyczną (fundus camera). Dodatkowo pomiary oka maja wykorzystania do produkcji szkieł kontaktowych. Pomiary części ciała dla produkcji protez. Do automatyzacji takiego procesu potrzebne jest powstanie numerycznego modelu opisującego ich kształtu.

Definicja Format RAW:
Co to jest surowy) - ogólne ustalenie formatów zapisu danych bez nagłówków (informatyka). W fotografii cyfrowej rejestracja obrazu w formacie RAW pozwala na zachowanie najwyższej jakości obrazu oferowanej fotogrametria.
Definicja Fotografia Artystyczna, Fotografika:
Co to jest artystyczna (Fotografika) - tematyka sztuki wykorzystująca techniki fotografii jako medium artystyczne. Przeważnie wykorzystywanym narzędziem twórcy jest aparat fotograficzny. Prace fotograficzne fotogrametria.
Definicja Fotoreporter:
Co to jest fotograf specjalizujący się w robieniu zdjęć fotograficznych bieżących wydarzeń (politycznych, socjalnych, kulturalnych, sportowych i tak dalej). Odbiorcą efektów jego pracy są przeważnie czasopisma fotogrametria.
Definicja Flint:
Co to jest optyczne o wysokiej umiejętności rozszczepiania światła. Wspólnie ze szkłem cron użytkowany do korekcji aberracji chromatycznej w układach optycznych na przykład obiektywach achromat. Szkło Flint fotogrametria.

Działanie Fotogrametria znaczenie w Słownik na F .

  • Dodano:
  • Autor: