Do czego służy Fotogrametria. Definicja odtwarzaniem kształtów, rozmiarów i wzajemnego położenia.
fotogrametria co to jest

Czy przydatne?

Definicja Fotogrametria

Do czego służy FOTOGRAMETRIA: Fotogrametria to tematyka edukacji i techniki zajmująca się odtwarzaniem kształtów, rozmiarów i wzajemnego położenia obiektów w terenie opierając się na zdjęć fotogrametrycznych (fotogramów). Praktycznym zastosowaniem fotogrametrii jest jej zastosowanie jako źródła w trakcie tworzenia map. W geodezji służy jako pomoc przy pomiarach sporych obszarów i odległości. Jest także jedną z metod wyznaczania wysokości obiektów. Do wykonywania zdjęć fotogrametrycznych są używane szczególne, normalnie wielkoformatowe, aparaty fotograficzne zaopatrzone w szczególne obiektywy pozbawione aberracji. W zależności od metody wykonywania zdjęć rozróżnia się fotogrametrię naziemną (terrofotogrametrię) i fotogrametrię lotniczą (aerofotogrametrię). Zależnie od metody zastosowania zdjęć rozróżnia się fotogrametrię płaską (jednoobrazową) i fotogrametrię przestrzenną (dwuobrazową), zwaną także stereofotogrametrią, gdzie przestrzenny obraz przedmiotu albo terenu uzyskuje się dzięki stereogramu – pary zdjęć wykonanych z dwóch punktów przestrzeni. Fotogrametria w geodezji i kartografii Pierwsze zdjęcia fotogrametryczne wykonano z balonu na uwięzi w 1858-1859 w Paryżu. W Polsce inicjatorem zastosowania fotogrametrii był K. Weigel, który w 1918 zastosował stereofotogrametrię do opracowania mapy topograficznej części Tatr, wykonanej w skali 1:20 000 w latach 1924–1934. Fotogrametrię stosuje się także między innymi w geologii do poszukiwań surowców mineralnych, w architekturze do inwentaryzacji zabytków, a również w archeologii, meteorologii i leśnictwie. Coraz częściej jednak zamiast zdjęć lotniczych stosuje się zdjęcia satelitarne. Fotogrametria w medycynie Wykorzystania raczej do pomiaru kształtu całego ciała albo jego części. Dla pomiaru całego ciała stosuje się mechanizm dwóch kamer umieszczonych po obu stronach ciała. Człowiek ustawiony jest w szczególnym statywie, gdzie jest unieruchomiony i który posiada mechanizm punktów pozwalających na odtworzenie orientacji zewnętrzną zdjęć. Graficzna prezentacja pomiarów całego ciała (w formie warstwic i profilów) pozwala na analizę: skrzywień kręgosłupa i jego kontrolnych pomiarów w okresie rehabilitacji. Szeroką popularnością cieszy się tu metoda mory, a więc dwa jednakowe rastry liniowe zrzutowane optycznie na przestrzenny przedmiot o ograniczonej głębi tworzą na powierzchni obiektu topografie mory, która reprezentuje mapę warstwicową. Pomiary głowy dla analizy kształtu twarzy (realizowana dla analizy przeprowadzonych operacji plastycznych). Pomiary kształtu zębów (przed przeprowadzeniem operacji i wykonania protez albo urządzeń korekcyjnych). Pomiary oka zarówno jego wewnętrznej jak i zewnętrznej części w celu analizy zmian kształtu soczewki ocznej i optycznego dysku na dnie oka. Pomiar oka przeprowadza się szczególną kamera okulistyczną (fundus camera). Dodatkowo pomiary oka maja wykorzystania do produkcji szkieł kontaktowych. Pomiary części ciała dla produkcji protez. Do automatyzacji takiego procesu potrzebne jest powstanie numerycznego modelu opisującego ich kształtu.

Definicja Ferrotypia:
Co to jest metoda otrzymywania obrazów fotograficznych; nazwa pochodzi od z łaciny ferrum (żelazo). Po pierwszej metodzie - dagerotypii, w dalszym ciągu ambrotypii, zastosowano jako nośnik płytki żelazne fotogrametria.
Definicja Fenidon:
Co to jest pirazolidynon) - organiczny związek chemiczny. Jego własności redukujące są użytkowane w fotograficznych wywoływaczach negatywowych czarno-białych, gdzie związek ten wspomaga działanie hydrochinonu fotogrametria.
Definicja Fotografia Artystyczna, Fotografika:
Co to jest artystyczna (Fotografika) - tematyka sztuki wykorzystująca techniki fotografii jako medium artystyczne. Przeważnie wykorzystywanym narzędziem twórcy jest aparat fotograficzny. Prace fotograficzne fotogrametria.
Definicja Fotografika:
Co to jest tematyka sztuki polegająca na tworzeniu obrazów malarskopodobnych przy użyciu technik fotograficznych. Termin ten funkcjonuje tylko w Polsce. Celem jego wprowadzenia (stworzył go Jan Bułhak) była fotogrametria.

Działanie Fotogrametria znaczenie w Słownik na F .

  • Dodano:
  • Autor: