Do czego służy Kalotypia. Definicja wynalazcy, anglika W.H.F. Talbota) – fotograficzna metoda.
kalotypia co to jest

Czy przydatne?

Definicja Kalotypia

Do czego służy KALOTYPIA: Kalotypia (także znana jako Talbotypia od nazwiska wynalazcy, anglika W.H.F. Talbota) – fotograficzna metoda negatywowo-pozytywowa, wynaleziona w 1839 r. Materiałem światłoczułym był papier nasycony azotanem srebra i – po wysuszeniu – kąpany w roztworze chlorku albo bromku sodu. Naświetlony negatyw wywołuje się w roztworze kwasu galusowego i utrwala w roztworze tiosiarczanu sodu. W dalszym ciągu należy go wypłukać i wysuszyć. Dla uzyskania przezroczystości podłoża negatyw woskuje się. Pozytyw uzyskuje się poprzez skopiowanie na podobnie przygotowanym materiale światłoczułym. Zawartość srebra w kalotypach pozwala na uzyskanie odbitek o bogatszej tonacji niż cyjanotypy. Mechanizm ten porzucono, gdyż na przełomie XIX i XX w. nie potrafiono efektywnie usuwać pozostałości chemii z papieru, które z czasem prowadziły do zniszczenia obrazu. Dzisiejsze bezkwasowe papiery i zastosowanie utrwalacza Hypo pozwalają na uzyskanie w miarę trwałego obrazu. Sposób ta wymaga zastosowania odbitek drogą stykową. Do wykonywania odbitek nadają się negatywy kontrastowe.

Definicja Kopiorama:
Co to jest urządzenie do kopiowania stykowego, a więc naświetlania materiału światłoczułego przez kliszę (z spowodowanym obrazem) leżącą bezpośrednio na tym materiale (prócz klisz mogą to być także inne kalotypia.
Definicja Kondensor:
Co to jest optyczny wykorzystywany do równomiernego oświetlenia na przykład przedmiotu w mikroskopie, filmu w rzutniku przeźroczy lub powiększalniku. Typy kondensorów: soczewkowy w formie soczewki skupiającej kalotypia.
Definicja Kod DX:
Co to jest mechanizmu kodowania informacji o właściwościach filmu fotograficznego. Kod DX służy do automatycznego ustawienia czułości, długości filmu i tolerancji na naświetlanie w małoobrazkowych aparatach kalotypia.
Definicja Kąpiel Fotograficzna:
Co to jest fotograficzna - określony roztwór odpowiednich związków chemicznych, gdzie zanurza się na każdym z etapów procesu fotograficznego materiał fotograficzny w celu przeprowadzenia następnych reakcji kalotypia.

Działanie Kalotypia znaczenie w Słownik na K .

  • Dodano:
  • Autor: