Do czego służy Fotograficzna Kąpiel. Definicja związków chemicznych, gdzie zanurza się na każdym z.
kąpiel fotograficzna co to jest

Czy przydatne?

Definicja Kąpiel fotograficzna

Do czego służy KĄPIEL FOTOGRAFICZNA: Kąpiel fotograficzna - określony roztwór odpowiednich związków chemicznych, gdzie zanurza się na każdym z etapów procesu fotograficznego materiał fotograficzny w celu przeprowadzenia następnych reakcji chemicznych dla uzyskania końcowego efektu obrazu fotograficznego. Kąpiele fotograficzne charakteryzują się ustaloną (i raczej szybką) dynamiką reakcji chemicznych, a same reakcje są przeważnie dość skomplikowane, stąd ich działanie jest ściśle określone przez szereg dokładnych warunków: temp. roztworu i czas trwania kąpieli - odpowiadają najbardziej za dynamikę, stąd ich wskaźniki są ściśle określone, choć w pewnym przedziale proporcje między tymi wyznacznikami mogą być kompensowane na zasadzie: im wyższa temp. tym krótszy czas działania. Wychodzenie jednak poza zakres skutkuje takie konsekwencje jak: fizyczne uszkodzenie emulsji fotograficznej, zadymienie, i zbyt kontrastowy albo zbyt delikatny obraz skład chemiczny - kąpiele składają się zwykle z wielu składników, które muszą być w dodatku wysokiej czystości. W wielu sytuacjach po rozpuszczeniu tych składników musi upłynąć pewien czas aż ustabilizują się mechanizmy zachodzące między rozpuszczonymi substancjami (i chemią swoją rozpuszczalnika), stąd świeżo opracowanych kąpieli nie wolno użytkować od razu po przygotowaniu, a bywa iż ważna jest także kolejność rozpuszczania poszczególnych składników stężenie roztworu - kąpiele wymagają także odpowiednich stężeń, choć ich składniki są zestawione w taki sposób, by zapewnić pewną nadmiarowość substancji potrzebnych do mechanizmów, co pozwala w pewnym przedziale na zmianę stężenia kąpieli bez jej zamiany albo regeneracji, a również bez zmieniania równowagi temp.-czas, ponadto świeże kąpiele są przewidziane do obróbki określonej porcji materiału fotograficznego, po czym dopiero następuje korekta czasu, temp., albo rozpoczęcie regeneracji płynu regeneracja - przy wykonywaniu większych prac, zamiast okresowej zamiany całości roztworu, stosuje się systematyczne zastępowanie porcji zużytej kąpieli poprzez porcje świeżego roztworu, albo także przez dodawanie odpowiednich ilości tych składników roztworu, które się zużywają. Regeneracja może być realizowana w sposób równomierny odpowiednio z ilością obrabianego materiału fotograficznego, albo także może być uzależniona od czasu stania niepracującej nagrzanej kąpieli, albo także od stopnia naświetlenia materiału fotograficznego (równowaga wywoływacz-utrwalacz) Zestawy kąpieli fotograficznych wspólnie z wyznacznikami ich użycia tworzą mechanizmy fotograficzne. Typy kąpieli: wywoływacz - skutkuje zmianę obrazu utajonego (naświetlonego) w obraz jawny przez utworzenie ziaren przerywacz - ma natychmiastowe działanie blokujące chemię wywoływacza, może być samodzielną kąpielą albo zmieszany z utrwalaczem utrwalacz - wypłukuje nie zastosowaną resztę materiału światłoczułego odbielacz - usuwa uzyskany pierwotny obraz jawny w procesach odwracalnych osłabiacz - koryguje zbyt ciemny obraz wzmacniacz - koryguje zbyt jasny obraz Do kąpieli fotograficznych zalicza się także płukanie.

Definicja Krzywa Charakterystyczna:
Co to jest charakterystyczna, krzywa Huntera-Driffielda - bazuje na zależności pomiędzy gęstością optyczną (D) a logarytmem ekspozycji (H) materiału światłoczułego. Przedstawia ją układ współrzędnych (f to kąpiel fotograficzna.
Definicja Kopiorama:
Co to jest urządzenie do kopiowania stykowego, a więc naświetlania materiału światłoczułego przez kliszę (z spowodowanym obrazem) leżącą bezpośrednio na tym materiale (prócz klisz mogą to być także inne kąpiel fotograficzna.
Definicja Kadr:
Co to jest klatka błony filmowej, bądź fotograficznej, objętej ramami pola naświetlanego poprzez aparat fotograficzny albo kamerę filmową, dzięki zwolnieniu migawki. Wielkość kadru jest uzależniony od wielkości kąpiel fotograficzna.
Definicja Koreks:
Co to jest wyposażenia ciemni fotograficznej, światłoszczelne naczynie wykorzystywane do ręcznego wywoływania filmów fotograficznych - przeważnie filmów małoobrazkowych i błon zwojowych (istnieją także do kąpiel fotograficzna.

Działanie Fotograficzna Kąpiel znaczenie w Słownik na K .

  • Dodano:
  • Autor: