Do czego służy Koma. Definicja aberracji optycznych a więc wad układów optycznych. Bazuje na tym.
koma co to jest

Czy przydatne?

Definicja Koma

Do czego służy KOMA: Koma albo aberracja komatyczna to w optyce jedna z aberracji optycznych a więc wad układów optycznych. Bazuje na tym, iż wiązka promieni świetlnych wychodząca z punktu położonego poza osią optyczną tworzy po przejściu poprzez układ plamkę w kształcie przecinka albo komety. Stopień zniekształcenia jest tym większy im dalej od osi optycznej układu znajduje się źródło światła. Obiektyw albo układ optyczny wolny od komy tytułujemy Aplanatem. Zaburzenie to może być spowodowane niedokładnością wykonania układu optycznego albo być w sposób ścisły powiązane z jego konstrukcją. Dla przykładu koma jest typowym zniekształceniem dla zwierciadła parabolicznego.

Definicja Kąpiel Fotograficzna:
Co to jest fotograficzna - określony roztwór odpowiednich związków chemicznych, gdzie zanurza się na każdym z etapów procesu fotograficznego materiał fotograficzny w celu przeprowadzenia następnych reakcji koma co znaczy.
Definicja Krzywa Charakterystyczna:
Co to jest charakterystyczna, krzywa Huntera-Driffielda - bazuje na zależności pomiędzy gęstością optyczną (D) a logarytmem ekspozycji (H) materiału światłoczułego. Przedstawia ją układ współrzędnych (f to koma krzyżówka.
Definicja Kod DX:
Co to jest mechanizmu kodowania informacji o właściwościach filmu fotograficznego. Kod DX służy do automatycznego ustawienia czułości, długości filmu i tolerancji na naświetlanie w małoobrazkowych aparatach koma co to jest.
Definicja Kondensor:
Co to jest optyczny wykorzystywany do równomiernego oświetlenia na przykład przedmiotu w mikroskopie, filmu w rzutniku przeźroczy lub powiększalniku. Typy kondensorów: soczewkowy w formie soczewki skupiającej koma słownik.

Działanie Koma znaczenie w Słownik na K .

  • Dodano:
  • Autor: