Do czego służy Koreks. Definicja światłoszczelne naczynie wykorzystywane do ręcznego wywoływania.
koreks co to jest

Czy przydatne?

Definicja Koreks

Do czego służy KOREKS: Koreks - obiekt wyposażenia ciemni fotograficznej, światłoszczelne naczynie wykorzystywane do ręcznego wywoływania filmów fotograficznych - przeważnie filmów małoobrazkowych i błon zwojowych (istnieją także do wywoływania taśm filmowych na przykład 8mm). Pierwszy koreks wyprodukowany został w 1930 poprzez firmę Leitz. Koreks ma otwór pozwalający na wymianę kąpieli fotograficznych, pomiar temp. kąpieli bez ryzyka prześwietlenia filmu i umożliwia płukanie w nim filmów wodą bieżącą. Wewnątrz zawiera kasetę ze spiralnymi prowadnicami (albo karbowaną taśmę) chroniącymi powierzchnię filmu przed zetknięciem z innymi częściami filmu i pozwalającymi na równomierny dostęp kąpieli do całej powierzchni filmu. Zawiera także uchwyt, którym można poruszać filmem w kąpieli w celu zamiany cieczy znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie filmu. Są dwie zasadnicze konstrukcje, jeżeli chodzi o korek/wlew: z zatyczką - szczelny, który można przechylać na boki, jak i obracać szpulą i konstrukcja bez korka - w nim można z zasady tylko obracać szpulą, lub nie obracać w ogóle (wywoływanie przewlekłe, mające na celu max. ostrość). Uchwyt ten umieszczony jest na tyle luźno, by można było opukiwać video w celu usunięcia z jego powierzchni pęcherzyków powietrza. Istnieją koreksy modułowe (systemowe), które można dowolnie przedłużać, łączyć, użytkować szpule do różnego typu negatywów.

Definicja Kąpiel Fotograficzna:
Co to jest fotograficzna - określony roztwór odpowiednich związków chemicznych, gdzie zanurza się na każdym z etapów procesu fotograficznego materiał fotograficzny w celu przeprowadzenia następnych reakcji koreks co znaczy.
Definicja Kondensor:
Co to jest optyczny wykorzystywany do równomiernego oświetlenia na przykład przedmiotu w mikroskopie, filmu w rzutniku przeźroczy lub powiększalniku. Typy kondensorów: soczewkowy w formie soczewki skupiającej koreks krzyżówka.
Definicja Klasyczny Aparat Fotograficzny:
Co to jest fotograficzny - jedna z dwóch fundamentalnych odmian aparatów fotograficznych (drugą jest aparat cyfrowy). Klasyczny aparat fotograficzny jest urządzeniem przystosowanym do naświetlania materiału koreks co to jest.
Definicja Kadr:
Co to jest klatka błony filmowej, bądź fotograficznej, objętej ramami pola naświetlanego poprzez aparat fotograficzny albo kamerę filmową, dzięki zwolnieniu migawki. Wielkość kadru jest uzależniony od wielkości koreks słownik.

Działanie Koreks znaczenie w Słownik na K .

  • Dodano:
  • Autor: