Do czego służy Błyskowa Lampa. Definicja konieczną do właściwego oświetlenia fotografowanego.
lampa błyskowa co to jest

Czy przydatne?

Definicja Lampa błyskowa

Do czego służy LAMPA BŁYSKOWA: Lampa błyskowa - urządzenie, które wyzwala wiązkę światła konieczną do właściwego oświetlenia fotografowanego obiektu. Umożliwia wykonywanie zdjęć w niekorzystnych uwarunkowaniach oświetleniowych. Niekiedy dodatkowo wspomaga autofokus przy słabym oświetleniu. Jej działanie jest ściśle powiązane z mechaniką, albo elektroniką aparatu fotograficznego. Prekursorem lamp błyskowych był proszek błyskowy zwany magnezją, podpalany poprzez fotografa w momencie wykonywania zdjęcia. Gdyż stosowane wówczas (XIX wiek) płyty światłoczułe miały niewielką czułość, wykonanie zdjęcia odbywało się poprzez odsłonięcie na kilka sekund otworu obiektywu; w tym czasie fotograf podpalał zasobnik z niewielką ilością magnezji, który spalał się szybko oślepiającym światłem. Liczba uzyskanego w ten sposób światła trudna była do ujednoznacznienia, ponieważ zależała od metody rozmieszczenia magnezji w zasobniku. Użycie takiego źródła było również niebezpieczne - groziło pożarem i poparzeniami, ponieważ proszek błyskowy płonął otwartym płomieniem w temp. kilku tys. stopni. W pierwszej połowie XX wieku opracowano bezpieczniejsze od płonącej magnezji źródła światła na potrzeby fotografii. Cienki drucik z magnezu (albo z aluminium) umieszczano w zamkniętej bańce szklanej napełnionej tlenem. Drucik stykał się z dwoma przewodami, wyprowadzonymi na zewnątrz bańki, tworząc w ten sposób niewielką żarówkę. Przyłączenie przewodów do źródła prądu, na przykład ze zwykłej baterii szybko rozgrzewało drucik do temp. zapłonu; inicjowało to miniaturowy wybuch w bańce: cały drucik spalał się, stając się na krótką chwilę - około 1/30 sekundy - źródłem jaskrawego światła. Po użyciu żaróweczka nie nadawała się do powtórnego użycia. W drugiej połowie XX wieku przygotowane zostały lampy wielokrotnego użytku, gdzie jako źródło światła wykorzystano inne niż utlenianie zdarzenie fizyczne; wprawdzie używana w takich lampach lampa ksenonowa nazywa się popularnie palnikiem, to trwający około 1/1000 sekundy błysk jest wynikiem wyładowania elektrycznego w lampie wyładowczej, a nie żarzenia albo spalania się czegokolwiek. Energia impulsu świetlnego dostarczana jest z naładowanego do kilkuset woltów kondensatora, w którego obwód włączone jest uzwojenie pierwotne transformatora impulsowego. Transformator impulsowy o przekładni podwyższającej, na przykład 1:40, w momencie wykonywania zdjęcia podaje na elektrodę zapłonową lampy bodziec o napięciu kilkunastu kilowoltów, który skutkuje lokalną jonizację gazu w lampie. Jonizacja ta inicjuje w niej wyładowanie i w wyniku - krótkotrwały oślepiający błysk, którego energia wynosi kilkadziesiąt dżuli. Lampy takie nadają się do wielokrotnego użycia - ich trwałość liczona jest w tysiącach błysków. Lampy błyskowe funkcjonujące na zasadzie rozładowania kondensatora elektrycznego przez ksenonowy żarnik są aktualnie najpowszechniej użytkowane w fotografii, nie mniej jednak w aparatach amatorskich lampy takie zwykle wbudowane są w aparat fotograficzny.

Definicja Latensyfikacja:
Co to jest sposób powiększenia czułości filmu fotograficznego polegająca na wstępnym naświetleniu filmu bardzo słabym światłem. Osiągana przez nadczulanie optyczne i chemiczne służy odratowaniu zdjęć lampa błyskowa.
Definicja Luminancja:
Co to jest rozmiar fotometryczna będąca miarą natężenia światła padającego w danym kierunku. Opisuje liczba światła, które przechodzi albo jest emitowane poprzez ustaloną powierzchnię i mieści się w zadanym lampa błyskowa.
Definicja Liczba Przewodnia:
Co to jest LP) ustala moc lamp błyskowych. Znaczy ona odległość lampy od obiektu, z jakiej do obiektu dotrze odpowiednia liczba światła do poprawnego naświetlenia filmu ISO 100 przy przysłonie f/1. Liczba lampa błyskowa.
Definicja Lustrzanka:
Co to jest fotograficzny zaopatrzony w lustro i matówkę. Zadaniem zespołu lustra i matówki jest precyzyjna prezentacja bieżącego kadru. Rozwiązanie takie ma znaczenie przy dokładnym nastawianiu odległości lampa błyskowa.

Działanie Błyskowa Lampa znaczenie w Słownik na L .

  • Dodano:
  • Autor: