Do czego służy Luminancja. Definicja światła padającego w danym kierunku. Opisuje liczba światła.
luminancja co to jest

Czy przydatne?

Definicja Luminancja

Do czego służy LUMINANCJA: Luminancja – rozmiar fotometryczna będąca miarą natężenia światła padającego w danym kierunku. Opisuje liczba światła, które przechodzi albo jest emitowane poprzez ustaloną powierzchnię i mieści się w zadanym kącie bryłowym. Jednostką luminancji w układzie SI jest kandela na metr kwadratowy (cd/m2) albo jej pochodna o nazwie nit (nt).

Definicja Liczba Przewodnia:
Co to jest LP) ustala moc lamp błyskowych. Znaczy ona odległość lampy od obiektu, z jakiej do obiektu dotrze odpowiednia liczba światła do poprawnego naświetlenia filmu ISO 100 przy przysłonie f/1. Liczba luminancja co znaczy.
Definicja Luksografia:
Co to jest Luksografia - sposób otrzymywania obrazów poprzez bezpośrednie naświetlanie materiałów światłoczułych, na które nałożone są elementy o różnym stopniu przeźroczystości; jeden z rodzajów fotogramu luminancja krzyżówka.
Definicja Lampa Błyskowa:
Co to jest urządzenie, które wyzwala wiązkę światła konieczną do właściwego oświetlenia fotografowanego obiektu. Umożliwia wykonywanie zdjęć w niekorzystnych uwarunkowaniach oświetleniowych. Niekiedy dodatkowo luminancja co to jest.
Definicja Lustrzanka:
Co to jest fotograficzny zaopatrzony w lustro i matówkę. Zadaniem zespołu lustra i matówki jest precyzyjna prezentacja bieżącego kadru. Rozwiązanie takie ma znaczenie przy dokładnym nastawianiu odległości luminancja słownik.

Działanie Luminancja znaczenie w Słownik na L .

  • Dodano:
  • Autor: