Do czego służy Fotograficzny Osłabiacz. Definicja czasami jako kąpiel wykańczająca po wywołaniu i.
osłabiacz fotograficzny co to jest

Czy przydatne?

Definicja Osłabiacz fotograficzny

Do czego służy OSŁABIACZ FOTOGRAFICZNY: Osłabiacz fotograficzny - kąpiel fotograficzna użytkowana czasami jako kąpiel wykańczająca po wywołaniu i utrwaleniu obrazu fotograficznego. Służy do pomniejszenia gęstości optycznej obrazu przez usuwanie z błony fotograficznej, papieru fotograficznego albo innego podłoża, części osadzonego w ich emulsji osadu srebrowego. Usuwanie osadu srebrowego dzieje się przez zamianę metalicznego srebra do postaci związku chemicznego rozpuszczalnego w osłabiaczu, a w dalszym ciągu wypłukanie produktów reakcji. System działania osłabiacza jest skomplikowany, bo rozpuszczenie srebra prostymi środkami chemicznymi, które są zbyt agresywne, skończyłoby się także naruszeniem albo nawet usunięciem emulsji fotograficznej albo podłoża. Stąd działanie osłabiacza dzieje się dwutorowo: Jeden ze składników osłabiacza przeprowadza metaliczne srebro do postaci jonu srebrowego w sposób bezpieczny dla emulsji i podłoża. Składnik ten musi być adekwatnie dobrany, zważywszy na to, iż srebro jest metalem szlachetnym, a poprzez to niewiele reaktywnym, a dodatkowo związki srebra są regularnie słabo bądź w ogóle nierozpuszczalne w wodzie. Dlatego wraz z pierwszym składnikiem osłabiacza musi współpracować drugi, który będzie przeprowadzał produkty reakcji pierwszego składnika do postaci dobrze rozpuszczalnej w kąpieli. Stąd pierwszy składnik nazywany jest utleniaczem, a drugi rozpuszczalnikiem.

Definicja Obiektyw Pryzmatyczny:
Co to jest pryzmatyczny - obiektyw, gdzie układ soczewek zastąpiono pryzmatem, albo układem pryzmatów, gdzie ścianki pryzmatów nie są płaskie, tak jak w szablonowych pryzmatach, ale mają kształt krzywizn osłabiacz fotograficzny.
Definicja Obiektyw Długoogniskowy:
Co to jest długoogniskowy – w optyce to jest każdy obiektyw, którego ogniskowa jest dłuższa od średnicy tworzonego obrazu. W praktyce fotograficznej to jest obiektyw fotograficzny, gdzie dysproporcja między osłabiacz fotograficzny.
Definicja Obiektyw Krótkoogniskowy:
Co to jest Obiektyw krótkoogniskowy - obiektyw, którego ogniskowa jest krótsza od przekątnej kadru (negatywu osłabiacz fotograficzny.
Definicja Odległość Fotografowania:
Co to jest fotografowania, odległość przedmiotowa - odległość aparatu fotograficznego od fotografowanego obiektu. To jest odległość liczona precyzyjnie od powierzchni filmu w aparacie analogowym, albo matrycy w osłabiacz fotograficzny.

Działanie Fotograficzny Osłabiacz znaczenie w Słownik na O .

  • Dodano:
  • Autor: