Do czego służy Fotograficzny Osłabiacz. Definicja czasami jako kąpiel wykańczająca po wywołaniu i.
osłabiacz fotograficzny co to jest

Czy przydatne?

Definicja Osłabiacz fotograficzny

Do czego służy OSŁABIACZ FOTOGRAFICZNY: Osłabiacz fotograficzny - kąpiel fotograficzna użytkowana czasami jako kąpiel wykańczająca po wywołaniu i utrwaleniu obrazu fotograficznego. Służy do pomniejszenia gęstości optycznej obrazu przez usuwanie z błony fotograficznej, papieru fotograficznego albo innego podłoża, części osadzonego w ich emulsji osadu srebrowego. Usuwanie osadu srebrowego dzieje się przez zamianę metalicznego srebra do postaci związku chemicznego rozpuszczalnego w osłabiaczu, a w dalszym ciągu wypłukanie produktów reakcji. System działania osłabiacza jest skomplikowany, bo rozpuszczenie srebra prostymi środkami chemicznymi, które są zbyt agresywne, skończyłoby się także naruszeniem albo nawet usunięciem emulsji fotograficznej albo podłoża. Stąd działanie osłabiacza dzieje się dwutorowo: Jeden ze składników osłabiacza przeprowadza metaliczne srebro do postaci jonu srebrowego w sposób bezpieczny dla emulsji i podłoża. Składnik ten musi być adekwatnie dobrany, zważywszy na to, iż srebro jest metalem szlachetnym, a poprzez to niewiele reaktywnym, a dodatkowo związki srebra są regularnie słabo bądź w ogóle nierozpuszczalne w wodzie. Dlatego wraz z pierwszym składnikiem osłabiacza musi współpracować drugi, który będzie przeprowadzał produkty reakcji pierwszego składnika do postaci dobrze rozpuszczalnej w kąpieli. Stąd pierwszy składnik nazywany jest utleniaczem, a drugi rozpuszczalnikiem.

Definicja Oś Optyczna:
Co to jest Oś optyczna to prosta przechodząca poprzez środki krzywizn przedmiotów układu optycznego, pokrywająca się z osią symetrii tych przedmiotów. W jej linii znajduje się także ognisko układu optycznego osłabiacz fotograficzny.
Definicja Obiektyw Szerokokątny:
Co to jest szerokokątny - stałoogniskowy obiektyw fotograficzny o ogniskowej krótszej niż dłuższa krawędź stosowanego negatywu, dla aparatów małoobrazkowych w granicach 35 mm - 16 mm. Pozwala na fotografowanie osłabiacz fotograficzny.
Definicja Obiektyw Fotograficzny:
Co to jest fotograficzny to układ optyczny (ew. pojedyncza soczewka), który w aparacie fotograficznym umożliwia rzutowanie obrazu widzianych obiektów na matówkę, błonę fotograficzną albo matrycę CCD albo CMOS osłabiacz fotograficzny.
Definicja Odbitka Fotograficzna:
Co to jest Odbitka fotograficzna – papierowy pozytyw uzyskany przez naświetlenie papieru światłoczułego dzięki powiększalnika, minilabu, naświetlarki albo stykowo z negatywu albo diapozytywu osłabiacz fotograficzny.

Działanie Fotograficzny Osłabiacz znaczenie w Słownik na O .

  • Dodano:
  • Autor: