Do czego służy Paralaksa. Definicja wynikający z obserwowania obiektów z dwóch różnych kierunków.
paralaksa co to jest

Czy przydatne?

Definicja Paralaksa

Do czego służy PARALAKSA: Paralaksa – skutek niepokrywania się dwóch obrazów wynikający z obserwowania obiektów z dwóch różnych kierunków. Zwłaszcza paralaksa odnosi się do jednoczesnego obserwowania obiektów leżących w różnych odległościach od obserwatora albo urządzenia obserwującego, a objawia się tym, iż obiekty te na obu obrazach są oddalone od siebie o odmienną odległość kątową albo także nachodzą na siebie na tych obrazach w odmiennym stopniu. W fotografii paralaksą nazywana jest niezgodność, niepokrywanie się obrazu widzianego w celowniku z obrazem fotograficznym. Wolne od tego błędu są aparaty fotograficzne, gdzie celowanie dzieje się przez obiektyw, na przykład lustrzanki jednoobiektywowe i nie wszystkie aparaty studyjne. Błąd paralaksy maleje ze wzrostem odległości od fotografowanego motywu.

Definicja Perspektywa Ptasia:
Co to jest Perspektywa ptasia - sposób kadrowania zdjęcia albo ujęcia polegajacy na ustawieniu obiektywu nad przedmiotem fotografowanym albo filmowanym paralaksa.
Definicja Prawo Bunsena I Roscoe:
Co to jest Roscoe'a ustala zależność wydajności chemicznych reakcji fotochemicznych od natężenia światła powodującego zajście tej reakcji. Prawo to głosi iż: Masa produktu reakcji inicjowanej fotochemicznie paralaksa.
Definicja Proces Odwracalny:
Co to jest odwracalny to jedna z odmian wywoływania srebrowych materiałów fotograficznych. Mechanizm odwracalny stosuje się do materiałów barwnych albo czarno - białych specjalnie opracowanych dla tego procesu paralaksa.
Definicja Procesy Fotograficzne:
Co to jest fotograficzne – ogół mechanizmów chemicznych prowadzących do uzyskania zdjęć fotograficznych - zarówno negatywowych jak i pozytywowych, w tym również wykorzystywanych do uzyskiwania materiałów paralaksa.

Działanie Paralaksa znaczenie w Słownik na P .

  • Dodano:
  • Autor: