Do czego służy Piktorializm. Definicja zapoczątkowany przed rokiem 1890 w Anglii. Estetyka.
piktorializm co to jest

Czy przydatne?

Definicja Piktorializm

Do czego służy PIKTORIALIZM: Piktorializm - nurt w fotografii artystycznej zapoczątkowany przed rokiem 1890 w Anglii. Estetyka piktorialna opierała się na indywidualnym wpływie twórcy na każdą odbitkę (zerwanie z mechanicznym procesem pozytywowym) i zmianie obrazowania z migawkowej fotograficznej rejestracji na syntetyczną wizję artystyczną. Wyniki - fotografie piktorialne - zbliżają się regularnie charakterem do malarstwa, rysunku czy grafiki. Wiąże się to z używaniem tak zwany technik szlachetnych - gumy, oleju, bromoleju i przetłoku. Piktorializm fotograficzny w Polsce - nurt fotografii artystycznej nawiązujący do zapoczątkowanego w Anglii przed 1890 rokiem piktorializmu europejskiego. Stanowił w dwudziestoleciu międzywojennym oficjalny nurt fotografii, po wojnie utracił na znaczeniu, pod koniec XX wieku odkrywany w Polsce na nowo.

Definicja Pole Obrazowe Obiektywu:
Co to jest obiektywu to jest pole rzutowania obrazu poprzez obiektyw, gdzie możliwe jest naświetlenie materiału światłoczułego. Z racji na budowę obiektywu fotograficznego pole obrazowe dzieli się na trzy piktorializm.
Definicja Praktica:
Co to jest analogowych aparatów fotograficznych wytwarzanych w Drezdeńskich Zakładach Aparatów Fotograficznych (Pentacon) od 1949 roku. To są lustrzanki małoobrazkowe. Odtąd powstało kilkanaście modeli z piktorializm.
Definicja Papier Fotograficzny:
Co to jest fotograficzny – materiał światłoczuły w formie papieru pokrytego światłoczułą warstwą zawiesiny chlorków albo bromków srebra w żelatynie. Aktualnie użytkowane są dwa rodzaje podłoża: papierowe i piktorializm.
Definicja Pentax:
Co to jest Pentax - marka aparatów fotograficznych wytwarzanych poprzez japońską firmę Pentax Corporation. Pionier w zakresie miniaturyzacji aparatów fotograficznych piktorializm.

Działanie Piktorializm znaczenie w Słownik na P .

  • Dodano:
  • Autor: