Do czego służy Obiektywu Obrazowe Pole. Definicja poprzez obiektyw, gdzie możliwe jest naświetlenie.
pole obrazowe obiektywu co to jest

Czy przydatne?

Definicja Pole obrazowe obiektywu

Do czego służy POLE OBRAZOWE OBIEKTYWU: Pole obrazowe obiektywu to jest pole rzutowania obrazu poprzez obiektyw, gdzie możliwe jest naświetlenie materiału światłoczułego. Z racji na budowę obiektywu fotograficznego pole obrazowe dzieli się na trzy części: środkową, gdzie jasność i ostrość obrazu jest jednakowa. Ta cześć nazywana jest także polem krycia. pierwszy pierścień, gdzie pogarsza się ostrość drugi pierścień, gdzie pogarsza się ostrość i jasność W fotografii używa się w pierwszej kolejności pierwszej części pola obrazowego. Pierścienie wywołują pomiędzy innymi skutek winietowania. Rozmiar pola odwzorowania nie jest stała i zależy od ustawionej przysłony. Najmniejsze pole odwzorowania występuje przy ustawieniu na nieskończoność. Pole obrazowe jest szczególnie istotne w fotografii wielkoformatowej, gdzie ruchy przedmiotów aparatu wielkoformatowego zależą nie tylko od konstrukcji samej kamery lecz i od adekwatnie dużego pola krycia. Z tego powodu producenci obiektywów do kamer wielkoformatowych w specyfikacji obiektywu podają poza ogniskową i kątem widzenia także średnicę pola obrazowego.

Definicja Pryzmat:
Co to jest materiału przezroczystego o przynajmniej dwóch ścianach płaskich nachylonych do siebie pod kątem ostrym. Stosowany w optyce do zmiany kierunku biegu fal świetlnych, a przez to, iż zmiana kierunku pole obrazowe obiektywu.
Definicja Prawo Bunsena I Roscoe:
Co to jest Roscoe'a ustala zależność wydajności chemicznych reakcji fotochemicznych od natężenia światła powodującego zajście tej reakcji. Prawo to głosi iż: Masa produktu reakcji inicjowanej fotochemicznie pole obrazowe obiektywu.
Definicja Przezrocze:
Co to jest diapozytyw fotograficzny, uzyskany jako obraz pozytywowy na materiale przezroczystym (dawniej wyłącznie światłoczułym), poświęcony do oglądania w prześwicie (pod światło) albo dzięki rzutnika na pole obrazowe obiektywu.
Definicja Peryskop:
Co to jest Peryskop to dwusoczewkowy obiektyw fotograficzny, składający się z identycznych soczewek umieszczonych po przeciwnych stronach przysłony. Rozwiązanie takie pozwala wyeliminować dystorsję pole obrazowe obiektywu.

Działanie Obiektywu Obrazowe Pole znaczenie w Słownik na P .

  • Dodano:
  • Autor: