Do czego służy Pryzmat. Definicja dwóch ścianach płaskich nachylonych do siebie pod kątem ostrym.
pryzmat co to jest

Czy przydatne?

Definicja Pryzmat

Do czego służy PRYZMAT: Pryzmat – figura z materiału przezroczystego o przynajmniej dwóch ścianach płaskich nachylonych do siebie pod kątem ostrym. Stosowany w optyce do zmiany kierunku biegu fal świetlnych, a przez to, iż zmiana kierunku zależy od długości fali jest stosowany do analizy widmowej światła. Zdarzenie całkowitego wewnętrznego odbicia pozwala użyć pryzmatu jako idealnego elementu odbijającego światło. Używany w produkcji wielu urządzeń optycznych na przykład lornetka, peryskop. Dający najszerszą tęczę pryzmat wykonany ze szkła kwarcowego ma kąt pomiędzy ścianami wynoszący 62°, ze szkła kron ZN – 78°, a ze szkła flint – około 82-86°.

Definicja Piktorializm:
Co to jest w fotografii artystycznej zapoczątkowany przed rokiem 1890 w Anglii. Estetyka piktorialna opierała się na indywidualnym wpływie twórcy na każdą odbitkę (zerwanie z mechanicznym procesem pozytywowym pryzmat.
Definicja Proszek Błyskowy, Fotobłysk, Magnezja:
Co to jest także fotobłysk) - proszek składający się z pyłu aluminiowego albo magnezowego i substancji utleniającej np. chloranu potasu, w trakcie spalania której wydziela się wiele światła i ciepła i pryzmat.
Definicja Proces C-41:
Co to jest wysokotemperaturowy (ok. 37°C) mechanizm obróbki materiału światłoczułego - negatywów barwnych jak i czarno białych. Użytkowany raczej w punktach usługowych wykonujących odbitki - laboratoriach pryzmat.
Definicja Prawo Bunsena I Roscoe:
Co to jest Roscoe'a ustala zależność wydajności chemicznych reakcji fotochemicznych od natężenia światła powodującego zajście tej reakcji. Prawo to głosi iż: Masa produktu reakcji inicjowanej fotochemicznie pryzmat.

Działanie Pryzmat znaczenie w Słownik na P .

  • Dodano:
  • Autor: