Do czego służy Strefowy System. Definicja ułatwiający dobór ekspozycji fotograficznej, przygotowany.
strefowy system co to jest

Czy przydatne?

Definicja System strefowy

Do czego służy SYSTEM STREFOWY: Mechanizm strefowy - mechanizm 9 stref naświetlenia, ułatwiający dobór ekspozycji fotograficznej, przygotowany poprzez Ansela Adamsa i Freda Archera. Pełny mechanizm strefowy umożliwiał ocenę rozpiętości tonalnej fotografowanego motywu a w dalszym ciągu prawidłową korektę naświetlenia i wywołania w relacji do wartości pokazywanych poprzez światłomierz. Aktualnie mechanizm stosuje się w zasadzie wyłącznie do korekty naświetlenia - to jest uproszczony mechanizm strefowy. By używać z mechanizmu strefowego, należy posiadać w aparacie fotograficznym punktowy pomiar światła (alternatywnie pomiar w małym polu), albo zmierzyć punktowo światłomierzem światło odbite. Pomiar dowolnego obiektu zwraca takie wskaźniki naświetlenia, by mierzony przedmiot znajdował się w strefie nr 5. Jeżeli ma się znaleźć w innej strefie, należy dokonać korekty o tyle jednostek, ile jest różnicy stref. Strefy rozmieszczone są co 1EV, a więc np. jeżeli pomiar zacienionego fragmentu lasu wykazuje przysłonę f8 i czas 1/60 sekundy, a przy takich parametrach zdjęcie prześwietliłoby się (fragment ten znalazłby się w 5 strefie), to chcąc umieścić go w 3 strefie, należy skorygować naświetlenie do na przykład f16 i 1/60 s, albo f8 i 1/250 s (korekta ekspozycji o 2EV). Z mechanizmu strefowego można także w uproszczeniu używać przy pomiarze centralnie ważonym, by wiedzieć, jak korygować kontrastowe sceny, uśrednione poprzez pomiar.

Definicja Szlachetne Techniki Fotograficzne:
Co to jest fotograficzne: techniki graficzne oparte na użyciu światłoczułości i garbujących właściwości chromianów, a również innych związków światłoczułych, lecz także tradycyjnej fotografii jako materiału system strefowy co znaczy.
Definicja Solaryzacja:
Co to jest tytułujemy zdarzenie częściowego albo całkowitego odwrócenia obrazu negatywowego na pozytywowy, występujące w dziedzinie znacząco zwiększonego naświetlenia nie wszystkich materiałów system strefowy krzyżówka.
Definicja Szparowanie:
Co to jest dokładna selekcja fragmentu obrazu w grafice rastrowej. Można jej dokonać dzięki narzędzi do automatycznej selekcji, jednak w trudniejszych sytuacjach precyzyjnego szparowania można dokonać tylko system strefowy co to jest.
Definicja Slajd:
Co to jest angielskiego: slide) - przezrocze jest pozytywowym obrazem uzyskiwanym bezpośrednio na materiale światłoczułym formatu negatywu. Charakteryzuje się wysoką jakością odwzorowania rzeczywistości i system strefowy słownik.

Działanie Strefowy System znaczenie w Słownik na S .

  • Dodano:
  • Autor: