Do czego służy Strefowy System. Definicja ułatwiający dobór ekspozycji fotograficznej, przygotowany.
system strefowy co to jest

Czy przydatne?

Definicja System strefowy

Do czego służy SYSTEM STREFOWY: Mechanizm strefowy - mechanizm 9 stref naświetlenia, ułatwiający dobór ekspozycji fotograficznej, przygotowany poprzez Ansela Adamsa i Freda Archera. Pełny mechanizm strefowy umożliwiał ocenę rozpiętości tonalnej fotografowanego motywu a w dalszym ciągu prawidłową korektę naświetlenia i wywołania w relacji do wartości pokazywanych poprzez światłomierz. Aktualnie mechanizm stosuje się w zasadzie wyłącznie do korekty naświetlenia - to jest uproszczony mechanizm strefowy. By używać z mechanizmu strefowego, należy posiadać w aparacie fotograficznym punktowy pomiar światła (alternatywnie pomiar w małym polu), albo zmierzyć punktowo światłomierzem światło odbite. Pomiar dowolnego obiektu zwraca takie wskaźniki naświetlenia, by mierzony przedmiot znajdował się w strefie nr 5. Jeżeli ma się znaleźć w innej strefie, należy dokonać korekty o tyle jednostek, ile jest różnicy stref. Strefy rozmieszczone są co 1EV, a więc np. jeżeli pomiar zacienionego fragmentu lasu wykazuje przysłonę f8 i czas 1/60 sekundy, a przy takich parametrach zdjęcie prześwietliłoby się (fragment ten znalazłby się w 5 strefie), to chcąc umieścić go w 3 strefie, należy skorygować naświetlenie do na przykład f16 i 1/60 s, albo f8 i 1/250 s (korekta ekspozycji o 2EV). Z mechanizmu strefowego można także w uproszczeniu używać przy pomiarze centralnie ważonym, by wiedzieć, jak korygować kontrastowe sceny, uśrednione poprzez pomiar.

Definicja Statyw Fotograficzny:
Co to jest fotograficzny to stały stabilizator wykorzystywany do mocowania aparatu fotograficznego, bądź kamery filmowej albo telewizyjnej. Zwykle statyw fotograficzny to trójnóg z symetrycznie rozkładanymi w system strefowy.
Definicja Szumy:
Co to jest pojawiające się na zdjęciu plamki na obszarach jednolitego koloru. Są one skutkiem bądź to ustawienia w aparacie zbyt dużej czułości ISO, bądź zbyt małego albo nieprecyzyjnie wykonanego fotosensora w system strefowy.
Definicja Sensybilizacja Optyczna:
Co to jest Sensybilizacja optyczna (spektralna) – rozszerzenie zakresu światłoczułości materiału światłoczułego poza zakres czułości własnej halogenków srebra (520 nm system strefowy.
Definicja Super Sensybilizacja:
Co to jest – uczulenie materiału fotograficznego przy użyciu dwóch sensybilizatorów (barwniki). Charakteryzuje się nieproporcjonalnym do stężeń obu barwników wzrostem uczulenia i powstaniem nowych maximów system strefowy.

Działanie Strefowy System znaczenie w Słownik na S .

  • Dodano:
  • Autor: