Do czego służy Szumy. Definicja obszarach jednolitego koloru. Są one skutkiem bądź to ustawienia w.
szumy co to jest

Czy przydatne?

Definicja Szumy

Do czego służy SZUMY: Szumami tytułujemy pojawiające się na zdjęciu plamki na obszarach jednolitego koloru. Są one skutkiem bądź to ustawienia w aparacie zbyt dużej czułości ISO, bądź zbyt małego albo nieprecyzyjnie wykonanego fotosensora w aparacie, którym zdjęcie wykonano. W każdym pikselu matrycy CCD czy CMOS pod wpływem światła następuje skutek fotoelektryczny wewnętrzny. W jego efekcie w odpowiednim miejscu piksela generowane są nośniki prądu, których liczba zależy wprost proporcjonalnie od strumienia świetlnego przypadającego na powierzchnię piksela rejestrującą światło. Niestety, nośniki te generowane są także w drodze zjawisk, które nie zależą od oświetlenia i one odpowiedzialne są za widoczny na zdjęciach szum. Szum wywołany jest termiczną generacją nośników w półprzewodniku, defektami struktury półprzewodnika czy niedokładnościami w odizolowaniu światłoczułego obszaru każdego piksela od obszarów położonych w okolicy. Gdy liczba nośników wygenerowanych poprzez światło znacząco przeważa, szum nie jest widoczny. Gdy światła jest niewiele powiększa się wzmocnienie sygnału z matrycy, poprzez co prócz zapewnienia właściwej jasności obrazu, wzmacnia się sygnał związany z szumem, zwiększając jego udział w uzyskanym obrazie. Przy jednolitym oświetleniu obszaru, liczba nośników wygenerowanych poprzez światło w pikselu jest proporcjonalna do jego powierzchni. Odmiennie jest z nośnikami wygenerowanymi termicznie. Z racji na ich wzajemne losowe nieskorelowanie, a stąd częściową wzajemną kompensację, skutek wypadkowy szumu termicznego jest proporcjonalny do pierwiastka kwadratowego powierzchni piksela. Dla defektów i niedoskonałości konstrukcji matrycy zależność jest pośrednia. Skutkuje to zmiany relacji sygnał do szumu w zależności od rozmiarów pojedynczego piksela. Matryce, gdzie piksel jest mały, cechują się zwykle większym szumem w relacji do matryc o większych pikselach. Stąd w popularnych aparatach cyfrowych, zaopatrzonych w matryce o przekątnej 7-8 mm, szum jest zazwyczaj wyraźnie widoczny przy czułości 150-200 ISO, w trakcie gdy w lustrzankach cyfrowych, gdzie przekątna matrycy wynosi ok. 30-40mm, szum rozpoczyna przeszkadzać przy czułościach 800-1600 ISO.

Definicja Sensybilizacja Optyczna:
Co to jest Sensybilizacja optyczna (spektralna) – rozszerzenie zakresu światłoczułości materiału światłoczułego poza zakres czułości własnej halogenków srebra (520 nm szumy.
Definicja Sepia:
Co to jest technik barwienia (tonowania) odbitek fotograficznych, użytkowana raczej w celu powiększenia trwałości odbitek. Jest realizowana w dwóch kąpielach. Pierwszy roztwór (na przykład heksacyjanożelazianu szumy.
Definicja Soczewka:
Co to jest urządzenie optyczne składające się z jednego albo kilku sklejonych wspólnie bloków przezroczystego materiału (zazwyczaj szkła, lecz także różnych tworzyw sztucznych, żeli, minerałów, a nawet parafiny szumy.
Definicja Szlachetne Techniki Fotograficzne:
Co to jest fotograficzne: techniki graficzne oparte na użyciu światłoczułości i garbujących właściwości chromianów, a również innych związków światłoczułych, lecz także tradycyjnej fotografii jako materiału szumy.

Działanie Szumy znaczenie w Słownik na S .

  • Dodano:
  • Autor: