Do czego służy Spustowy Wężyk. Definicja migawki aparatu fotograficznego. Używane jest przeważnie w.
wężyk spustowy co to jest

Czy przydatne?

Definicja Wężyk spustowy

Do czego służy WĘŻYK SPUSTOWY: Wężyk spustowy to urządzenie do zdalnego uruchamiania migawki aparatu fotograficznego. Używane jest przeważnie w celu wyeliminowania poruszenia aparatu wynikającego z bezpośredniego naciskania spustu migawki na obudowie aparatu. Wężyki stosuje się w aparatach unieruchomionych, na przykład na statywie. Użytkowane jest raczej przy fotografowaniu teleobiektywami, albo przy długich czasach naświetlania (szczególnie gdy w kadrze znajduje się wyraźne źródło światła). Czasami wężyki stosuje się także dla wygody, na przykład w trakcie pracy z ludźmi albo zwierzętami, bo można bardziej uniezależnić się od obsługi samego aparatu, i w trakcie długiego oczekiwania na pojawienie się motywu w określonym kadrze, by nie przebywać w niewygodnej pozycji fotografującego. Jeśli fotografowanie motywu nie jest ściśle uzależnione od czasu (sceny spokojne albo nieruchome), jako namiastki wężyka spustowego dla uniknięcia poruszenia aparatem można użyć samowyzwalacza. Aktualnie zamiast wężyka spustowego coraz częściej wykorzystuje się do tych samych celów pilot, a więc urządzenia wyzwalającego migawkę przy użyciu fal podczerwonych.

Definicja Wzmacniacz Fotograficzny:
Co to jest fotograficzny - materiał chemiczny wykorzystywany do podniesienia kontrastu z wywołanego już materiału fotograficznego w procesie fotografii tradycyjnej. Wzmaczniacza używa się tylko w sytuacjach wężyk spustowy.
Definicja Wywoływacz Fotograficzny:
Co to jest fotograficzny to mieszanina związków chemicznych, wykorzystywana do przekształcenia obrazu utajonego na naświetlonym materiale światłoczułym w obraz powstały z przetworzonej substancji światłoczułej wężyk spustowy.
Definicja Winietowanie:
Co to jest obrazu uzyskiwanego w urządzeniu optycznym polegająca na niedoświetleniu brzegów kadru, wywołana niedoskonałością optyki urządzenia, zakłóceniem brzegów toru optycznego innymi elementami urządzenia wężyk spustowy.

Działanie Spustowy Wężyk znaczenie w Słownik na W .

  • Dodano:
  • Autor: