Do czego służy Winietowanie. Definicja optycznym polegająca na niedoświetleniu brzegów kadru.
winietowanie co to jest

Czy przydatne?

Definicja Winietowanie

Do czego służy WINIETOWANIE: Winietowanie – wada obrazu uzyskiwanego w urządzeniu optycznym polegająca na niedoświetleniu brzegów kadru, wywołana niedoskonałością optyki urządzenia, zakłóceniem brzegów toru optycznego innymi elementami urządzenia, albo także spowodowana nieodpowiednim oświetleniem. W razie winietowania spowodowanego samą optyką obiektywu, skutek winietowania maleje wraz ze wzrostem przysłony, a w obiektywach zmiennogniskowych skutek winietowania maleje wraz ze wzrostem ogniskowej. Winietowanie można próbować kompensować odpowiednim doświetleniem brzegów planu, szczególnym filtrem szarym z ciemnym środkiem i jasnym brzegiem albo w razie obrazu w formie cyfrowej korygować w odpowiednim programie graficznym.

Definicja Wzmacniacz Fotograficzny:
Co to jest fotograficzny - materiał chemiczny wykorzystywany do podniesienia kontrastu z wywołanego już materiału fotograficznego w procesie fotografii tradycyjnej. Wzmaczniacza używa się tylko w sytuacjach winietowanie co znaczy.
Definicja Wywoływacz Fotograficzny:
Co to jest fotograficzny to mieszanina związków chemicznych, wykorzystywana do przekształcenia obrazu utajonego na naświetlonym materiale światłoczułym w obraz powstały z przetworzonej substancji światłoczułej winietowanie krzyżówka.
Definicja Wężyk Spustowy:
Co to jest urządzenie do zdalnego uruchamiania migawki aparatu fotograficznego. Używane jest przeważnie w celu wyeliminowania poruszenia aparatu wynikającego z bezpośredniego naciskania spustu migawki na winietowanie co to jest.

Działanie Winietowanie znaczenie w Słownik na W .

  • Dodano:
  • Autor: