Do czego służy Optyczne Zwierciadło. Definicja nierównościach mniejszych niż długość fali świetlnej.
zwierciadło optyczne co to jest

Czy przydatne?

Definicja Zwierciadło optyczne

Do czego służy ZWIERCIADŁO OPTYCZNE: Zwierciadło optyczne, lustro – gładka powierzchnia o nierównościach mniejszych niż długość fali świetlnej. Z tego względu zwierciadło w minimalnym stopniu rozprasza światło, odbijając większą jego część. Zwierciadła realizowane są normalnie z polerowanego metalu albo gładkiego kawałka szkła pokrytego z jednej strony metaliczną warstwą odbijającą. Typy zwierciadeł Z racji na kształt powierzchni, zwierciadła dzieli się na: płaskie wklęsłe (skupiające) wypukłe (rozpraszające) Z racji na rodzaj krzywizny zwierciadła wklęsłe i wypukłe dzieli się na: sferyczne/kuliste cylindryczne paraboliczne (paraboloidalne) hiperboliczne (hiperboloidalne) inne (o pow. opisanej równaniami wyższego rzędu albo nieregularnej) Zwierciadło płaskie W zwierciadle płaskim obraz obiektu konstruuje się przez wykonanie odbicia symetrycznego względem płaszczyzny zwierciadła. To jest obraz pozorny, nieodwrócony i tej samej wielkości. Zwierciadło sferyczne Zwierciadło sferyczne ma powierzchnię będącą fragmentem sfery. Promienie biegnące równolegle do osi symetrii sfery, po odbiciu od wklęsłej strony lustra przechodzą poprzez albo w pobliżu ogniska optycznego (pod warunkiem, iż biegną dostatecznie blisko osi symetrii). Odległość ogniskowa mierzona jako odległość ogniska od wierzchołka zwierciadła (a więc najgłębiej położonego punktu czaszy zwierciadła), wynosi f=R/2, gdzie R jest promieniem krzywizny. Dzięki umiejętności do skupiania promieni świetlnych lustro sferyczne wklęsłe może być używane w podobny sposób jak soczewka. Obraz, tak pozorny (w razie zwierciadła wypukłego) jak faktyczny (w razie zwierciadła wklęsłego), powstaje w analogiczny sposób jak w razie soczewek i do wyznaczania jego położenia stosuje się zasady optyki geometrycznej. Zwierciadło paraboliczne Zwierciadło paraboliczne ma krzywiznę będącą fragmentem paraboloidy obrotowej. Bieg promieni w zwierciadle parabolicznym jest zasadniczo taki sam jak w razie zwierciadła sferycznego, z tą różnicą, iż wszystkie promienie świetlne równoległe do osi symetrii zwierciadła skupiane są w jednym punkcie, bezwzględnie na odległość od osi. Oś symetrii paraboloidy jest również osią optyczną zwierciadła. Jeśli przekrój zwierciadła w płaszczyźnie zawierającej oś optyczną ma postać paraboli o równaniu y=ax2 wtedy odległość ogniskowa wynosi f=1/(4a).

Definicja Zjawisko Alberta:
Co to jest to zdarzenie odwrócenia obrazu negatywowego na pozytywowy na materiale światłoczułym naświetlonym, wypłukanym i ponownie naświetlonym światłem rozproszonym i ponownie spowodowanym. Zdarzenie to zwierciadło optyczne.
Definicja Ziarno:
Co to jest jawnego (wywołanego) obrazu fotograficznego objawiająca się dostrzegalnymi gołym okiem skupiskami ziaren srebra tworzących obraz. Skutek ziarna jest bardzo dobrze widoczny przy skanowaniu zdjęć zwierciadło optyczne.
Definicja Zdjęcie Fotograficzne, Fotografia, Fotografika:
Co to jest fotograficzne (zdjęcie, fotografia) — ogólna nazwa czegoś, co zostało sfotografowane, a więc sam obraz zapisany dowolną techniką fotograficzną. Fizycznie obraz ten może występować w kilku postaciach zwierciadło optyczne.
Definicja Zjawisko Eberharda:
Co to jest zdarzenie opierające na silniejszym zaczernianiu się małych fragmentów wywoływanego obrazu fotograficznego w porównaniu z polami sporymi, mimo identycznych warunków ekspozycji i wywoływania zwierciadło optyczne.

Działanie Optyczne Zwierciadło znaczenie w Słownik na Z .

  • Dodano:
  • Autor: