Do czego służy Optyczne Zwierciadło. Definicja nierównościach mniejszych niż długość fali świetlnej.
zwierciadło optyczne co to jest

Czy przydatne?

Definicja Zwierciadło optyczne

Do czego służy ZWIERCIADŁO OPTYCZNE: Zwierciadło optyczne, lustro – gładka powierzchnia o nierównościach mniejszych niż długość fali świetlnej. Z tego względu zwierciadło w minimalnym stopniu rozprasza światło, odbijając większą jego część. Zwierciadła realizowane są normalnie z polerowanego metalu albo gładkiego kawałka szkła pokrytego z jednej strony metaliczną warstwą odbijającą. Typy zwierciadeł Z racji na kształt powierzchni, zwierciadła dzieli się na: płaskie wklęsłe (skupiające) wypukłe (rozpraszające) Z racji na rodzaj krzywizny zwierciadła wklęsłe i wypukłe dzieli się na: sferyczne/kuliste cylindryczne paraboliczne (paraboloidalne) hiperboliczne (hiperboloidalne) inne (o pow. opisanej równaniami wyższego rzędu albo nieregularnej) Zwierciadło płaskie W zwierciadle płaskim obraz obiektu konstruuje się przez wykonanie odbicia symetrycznego względem płaszczyzny zwierciadła. To jest obraz pozorny, nieodwrócony i tej samej wielkości. Zwierciadło sferyczne Zwierciadło sferyczne ma powierzchnię będącą fragmentem sfery. Promienie biegnące równolegle do osi symetrii sfery, po odbiciu od wklęsłej strony lustra przechodzą poprzez albo w pobliżu ogniska optycznego (pod warunkiem, iż biegną dostatecznie blisko osi symetrii). Odległość ogniskowa mierzona jako odległość ogniska od wierzchołka zwierciadła (a więc najgłębiej położonego punktu czaszy zwierciadła), wynosi f=R/2, gdzie R jest promieniem krzywizny. Dzięki umiejętności do skupiania promieni świetlnych lustro sferyczne wklęsłe może być używane w podobny sposób jak soczewka. Obraz, tak pozorny (w razie zwierciadła wypukłego) jak faktyczny (w razie zwierciadła wklęsłego), powstaje w analogiczny sposób jak w razie soczewek i do wyznaczania jego położenia stosuje się zasady optyki geometrycznej. Zwierciadło paraboliczne Zwierciadło paraboliczne ma krzywiznę będącą fragmentem paraboloidy obrotowej. Bieg promieni w zwierciadle parabolicznym jest zasadniczo taki sam jak w razie zwierciadła sferycznego, z tą różnicą, iż wszystkie promienie świetlne równoległe do osi symetrii zwierciadła skupiane są w jednym punkcie, bezwzględnie na odległość od osi. Oś symetrii paraboloidy jest również osią optyczną zwierciadła. Jeśli przekrój zwierciadła w płaszczyźnie zawierającej oś optyczną ma postać paraboli o równaniu y=ax2 wtedy odległość ogniskowa wynosi f=1/(4a).

Definicja Zjawisko Villarda:
Co to jest jeżeli naświetlenie światłem o sporym natężeniu, kierujące do Zjawiska Claydena, zastąpić wstępnym promieniowaniem rentgenowskim, a pozostałe warunki i doświadczenia pozostawić identyczne, uzyskuje zwierciadło optyczne.
Definicja Zjawisko Sabattiera - Pseudosolaryzacja:
Co to jest Sabattiera, nazywane także pseudosolaryzacją bo wizualnie podobne jest do solaryzacji. Zdarzenie to charakteryzuje się częściowym odwróceniem obrazu negatywowego na pozytywowy pod działaniem zwierciadło optyczne.
Definicja Zenit:
Co to jest rosyjskich (a poprzednio radzieckich) aparatów fotograficznych. Konstrukcyjnie Zenit wywodzi się z niem. aparatu dalmierzowego Leica II. Pierwsza wersja S była modyfikacją aparatu Zorkij, gdzie zwierciadło optyczne.
Definicja Ziarno:
Co to jest jawnego (wywołanego) obrazu fotograficznego objawiająca się dostrzegalnymi gołym okiem skupiskami ziaren srebra tworzących obraz. Skutek ziarna jest bardzo dobrze widoczny przy skanowaniu zdjęć zwierciadło optyczne.

Działanie Optyczne Zwierciadło znaczenie w Słownik na Z .

  • Dodano:
  • Autor: