Słownik Psychiczne Zdrowie. Leczenie zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. Bywa również.
zdrowie psychiczne co to jest

Czy przydatne?

Definicja Psychiczne Zdrowie

Co to znaczy ZDROWIE PSYCHICZNE: Zdrowie psychiczne znaczy brak objawów zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. Bywa również określane jako harmonia w obrębie struktury osobowości, harmonia ze środowiskiem społecznym, dobre samopoczucie, umiejętność do pracy, miłości i działalności twórczej. Podejmowane są próby opisania cech zdrowej, dojrzałej osobowości. Uważane jest, iż zdrowy, dojrzały emocjonalnie człowiek respektuje potrzeby własne i innych ludzi. Jest dobrze przystosowany socjalne - stara się utrzymywać dobre kontakty z innymi ludźmi, jest względnie stały w utrzymywaniu związków emocjonalnych. Jest przy tym autonomiczny, nie zabiega o akceptację innych za wszelaką cenę. Akceptuje siebie samego. Jest tolerancyjny, przyznaje sobie i innym prawo do popełniania błędów, nie stawia sobie i innym nierealistycznych wymogów. Akceptuje pewną dozę niepewności w świecie i konieczności myślenia w kategoriach prawdopodobieństwa. Rozumuje w sposób racjonalny, oparty na obiektywnych faktach - konstruuje hipotezy na temat zachowań własnych i innych ludzi, sprawdza ich słuszność, jest otwarty na zmiany. Jest niedogmatyczny w poglądach - wymienia je, gdy napotka dowody, iż jest w błędzie. Przyjmuje odpowiedzialność za własne życie, również odpowiedzialność za swoje trudności, nie obwiniając innych osób ani warunków socjalnych za swoje niepowodzenia. Jest zaangażowany w to, co się dzieje wokół niego, stawia sobie kreatywne cele, dąży do lepszego życia. Stara się realizować własne cele życiowe, godząc się z ryzykiem niepowodzenia. Przyg. Bogusław Włodawiec
Definicja Zespół Stresu Pourazowego:
Co to jest występujące po zdarzeniu, które było psychicznie wyczerpujące i traumatyczne, takie jak klęska żywiołowa, wypadek, wojna, gwałt. Symptomy obejmują ponowne przeżywanie urazów w snach, powracające zdrowie psychiczne.
Definicja Zespół Nadpobudliwości Psychoruchowej Z Zaburzeniami Koncentracji Uwagi:
Co to jest attention-deficit hyperactivity disorder, ADHD; attention deficit disorder, ADD) zespół zaburzeń charakteryzujący się nadmierną aktywnością (hiperaktywnością, nadruchliwością), brakiem koncentracji zdrowie psychiczne.
Definicja Zdrowie:
Co to jest w przygotowaniu zdrowie psychiczne.
Definicja Zaburzenia Psychotyczne:
Co to jest psychotyczne to ekipa zaburzeń psychicznych pochodzenia organicznego albo emocjonalnego. Do klasycznych objawów zalicza się omamy, urojenia, zachowania regresywne, niedostosowany nastrój zdrowie psychiczne.

Leczenie Psychiczne Zdrowie znaczenie w Definicje leczenie Z .

  • Dodano:
  • Autor: