Słownik Psychiczne Zdrowie. Leczenie zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. Bywa również.
zdrowie psychiczne co to jest

Czy przydatne?

Definicja Psychiczne Zdrowie

Co to znaczy ZDROWIE PSYCHICZNE: Zdrowie psychiczne znaczy brak objawów zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. Bywa również określane jako harmonia w obrębie struktury osobowości, harmonia ze środowiskiem społecznym, dobre samopoczucie, umiejętność do pracy, miłości i działalności twórczej. Podejmowane są próby opisania cech zdrowej, dojrzałej osobowości. Uważane jest, iż zdrowy, dojrzały emocjonalnie człowiek respektuje potrzeby własne i innych ludzi. Jest dobrze przystosowany socjalne - stara się utrzymywać dobre kontakty z innymi ludźmi, jest względnie stały w utrzymywaniu związków emocjonalnych. Jest przy tym autonomiczny, nie zabiega o akceptację innych za wszelaką cenę. Akceptuje siebie samego. Jest tolerancyjny, przyznaje sobie i innym prawo do popełniania błędów, nie stawia sobie i innym nierealistycznych wymogów. Akceptuje pewną dozę niepewności w świecie i konieczności myślenia w kategoriach prawdopodobieństwa. Rozumuje w sposób racjonalny, oparty na obiektywnych faktach - konstruuje hipotezy na temat zachowań własnych i innych ludzi, sprawdza ich słuszność, jest otwarty na zmiany. Jest niedogmatyczny w poglądach - wymienia je, gdy napotka dowody, iż jest w błędzie. Przyjmuje odpowiedzialność za własne życie, również odpowiedzialność za swoje trudności, nie obwiniając innych osób ani warunków socjalnych za swoje niepowodzenia. Jest zaangażowany w to, co się dzieje wokół niego, stawia sobie kreatywne cele, dąży do lepszego życia. Stara się realizować własne cele życiowe, godząc się z ryzykiem niepowodzenia. Przyg. Bogusław Włodawiec
Definicja Zarłoczność Psychiczna:
Co to jest patrz: bulimia zdrowie psychiczne.
Definicja Zespół Abstynencyjny:
Co to jest w różne konfiguracje objawów o różnym stopniu nasilenia, występujących po zaprzestaniu albo znaczący ograniczeniu przyjmowania substancji psychoaktywnej. Jest jednym ze wyznaczników wytępowania zdrowie psychiczne.
Definicja Zachowania Zdrowotne:
Co to jest albo celowe formy aktywności człowieka, które pozostają - na gruncie wiedzy obiektywnej o zdrowiu i subiektywnego przekonania - w ważnym wzajemnym związku ze zdrowiem.Zachowania zdrowotne obejmują zdrowie psychiczne.
Definicja Zdrowie:
Co to jest w przygotowaniu zdrowie psychiczne.

Leczenie Psychiczne Zdrowie znaczenie w Definicje leczenie Z .

  • Dodano:
  • Autor: