Słownik Psychiczne Zdrowie. Leczenie zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. Bywa również.
zdrowie psychiczne co to jest

Czy przydatne?

Definicja Psychiczne Zdrowie

Co to znaczy ZDROWIE PSYCHICZNE: Zdrowie psychiczne znaczy brak objawów zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. Bywa również określane jako harmonia w obrębie struktury osobowości, harmonia ze środowiskiem społecznym, dobre samopoczucie, umiejętność do pracy, miłości i działalności twórczej. Podejmowane są próby opisania cech zdrowej, dojrzałej osobowości. Uważane jest, iż zdrowy, dojrzały emocjonalnie człowiek respektuje potrzeby własne i innych ludzi. Jest dobrze przystosowany socjalne - stara się utrzymywać dobre kontakty z innymi ludźmi, jest względnie stały w utrzymywaniu związków emocjonalnych. Jest przy tym autonomiczny, nie zabiega o akceptację innych za wszelaką cenę. Akceptuje siebie samego. Jest tolerancyjny, przyznaje sobie i innym prawo do popełniania błędów, nie stawia sobie i innym nierealistycznych wymogów. Akceptuje pewną dozę niepewności w świecie i konieczności myślenia w kategoriach prawdopodobieństwa. Rozumuje w sposób racjonalny, oparty na obiektywnych faktach - konstruuje hipotezy na temat zachowań własnych i innych ludzi, sprawdza ich słuszność, jest otwarty na zmiany. Jest niedogmatyczny w poglądach - wymienia je, gdy napotka dowody, iż jest w błędzie. Przyjmuje odpowiedzialność za własne życie, również odpowiedzialność za swoje trudności, nie obwiniając innych osób ani warunków socjalnych za swoje niepowodzenia. Jest zaangażowany w to, co się dzieje wokół niego, stawia sobie kreatywne cele, dąży do lepszego życia. Stara się realizować własne cele życiowe, godząc się z ryzykiem niepowodzenia. Przyg. Bogusław Włodawiec
Definicja Zaburzenie Psychotyczne Spowodowane Alkoholem:
Co to jest psychotycznych występujących w okresie przyjmowania substancji psychoaktywnych albo wkrótce po tym. Obejmuje między innymi: omamy, niepoprawne utożsamianie osób, urojenia, nastawienia paranoidalne zdrowie psychiczne.
Definicja Zaburzenia Identyfikacji Płciowej:
Co to jest tej kategorii następujące zaburzenia: * transseksualizm: Pragnienei życia i akceptacji jako osoba płci przeciwnej, czemu towarzyszy uczucie niezadowolenia z włąsnych, anatomicznych cech płciowych zdrowie psychiczne.
Definicja Zachowania Nałogowe:
Co to jest są regularnie subiektywnie odczuwane jako strata kontroli - pojawiają się pomimo świadomych wysiłków zmierzających do ich powstrzymania albo ograniczenia. Typowa jest natychmiastowa krótkotrwała zdrowie psychiczne.
Definicja Złudzenie:
Co to jest bodźcowa, gdzie tego, co jest spostrzegane nie da się przewidzieć opierając się na analizy bodźców fizycznych. Złudzenia są normalnymi, relatywnie spójnymi, międzyosobniczo sprawdzalnymi zjawiskami zdrowie psychiczne.

Leczenie Psychiczne Zdrowie znaczenie w Definicje leczenie Z .

  • Dodano:
  • Autor: