Słownik zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi. Leczenie.
zespół nadpobudliwości co to jest

Czy przydatne?

Definicja zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi

Co to znaczy ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ Z ZABURZENIAMI KONCENTRACJI UWAGI: (z angielskiego: attention-deficit hyperactivity disorder, ADHD; attention deficit disorder, ADD) zespół zaburzeń charakteryzujący się nadmierną aktywnością (hiperaktywnością, nadruchliwością), brakiem koncentracji uwagi i pobudliwością. Aczkolwiek symptomy te pojawiają się w dzieciństwie, zespół może być rozpoznany dopiero w późniejszych latach życia. Występuje regularnie. W ostatnich latach stosowano sporo terminów do opisania tego typu zaburzeń: zaburzenia uwagi, hiperkineza, zespół hiperkinetyczny, zespół dziecka nadpobudliwego. Stosuje się również terminy zakładające dysfunkcję o podłożu organicznym: min. uszkodzenie mózgu, min. dysfunkcja mózgu, mniejsza dysfunkcja mózgu, zaburzenia uwagi z nadmierną aktywnością. ten ostatni termin częściowo pokrywa się z wykorzystywanym w Polsce definicją dziecięcy zespół psychoorganiczny.
Regulacja Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego - DSM-IV, ustala bardzo wnikliwie jakie muszą być spełnione kryteria by można było rozpoznać ADHD. Pośród zaburzeń koncentracji uwagi zmienia się między innymi takie charakterystyki: dziecko nie jest w stanie skoncentrować się na szczegółach w trakcie zajęć szkolnych, pracy albo w okresie wykonywania innych czynności, popełnia błędy wynikające z niedbałości; regularnie wydaje się nie słuchać tego, co się do niego mówi; regularnie zapomina o różnych codziennych kwestiach; regularnie gubi rzeczy konieczne do pracy albo innych zajęć na przykład: zabawki, przybory szkolne, ołówki, książki, narzędzia. O nadruchliwości, świadczą takie zachowania jak: dziecko regularnie jest w ruchu; "biega jak nakręcone"; wstaje z miejsca w okresie lekcji albo w innych przypadkach wymagających spokojnego siedzenia; regularnie jest nadmiernie gadatliwe. Następna charakterystyką dziecka jest impulsywność: regularnie ma kłopoty z zaczekaniem na własną kolej; regularnie przerywa albo przeszkadza innym (na przykład wtrąca się do rozmowy albo zabawy).
Aby zdiagnozować ADHD symptomy zaburzenia dziecka muszą ujawnić się przed 7 rokiem życia, występować co najmniej w dwóch różnych typach sytuacji (na przykład w szkole i w domu) i w ważnym klinicznie stopniu upośledzać jego funkcjonowanie w którejś z dziedzin życia. Trzeba również przedtem wykluczyć sposobność, iż wymienione zachowania są objawami innego zaburzenia psychicznego.Reber A. (2000). Leksykon psychologii (s. 803). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorders. Fourth Edition (1994). Washington: American Psychiatric Association, s. 78-85 - wyjaśnienie M. Liwska, T. Wolańczyk, A. Kołakowski.
patrz także: Nadpobudliwość psychoruchowa.
Zespół ADHD na stronach republiki.pl
Definicja Zespół Presuicydalny:
Co to jest znany badacz problematyki samobójstw Erwin Ringel określił jako charakterystyczne dla osoby mającej zamierzenie popełnić samobójstwo to zespół presuicydalny: 1. Przeżywanie raczej niepokoju i lęku zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi co to jest.
Definicja Zaburzenie Afektywne Dwubiegunowe:
Co to jest afektywne dwubiegunowe charakteryzuje się nawrotami (przynajmniej dwoma) epizodów obniżenia nastroju (depresji) i podwyższenia nastroju, wzmożonej aktywności i energii (manii). Charakterystyuczny zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi definicja.
Definicja Zazdrość Alkoholowa:
Co to jest zaburzeń psychotycznych spowodowanych alkoholem charakteryzujących się urojeniami odnoszącymi się do niewierności partnera, którym towarzyszą zazwyczaj intensywne poszukiwania dowodów zdrady i zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi co znaczy.
Definicja Zdrowienie Z Alkoholizmu:
Co to jest abstynencji alkoholowej i/albo od innych substancji psychoaktywnych, z wyjątkiem użytkowanych w tym celu środków.Termin ten odnosi się raczej do procesu uzyskiwania i utrzymawania stanu trzeźwości w zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi słownik.

Leczenie zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi znaczenie w Definicje leczenie Z .

  • Dodano:
  • Autor: