Definicja inwestycja. Co oznacza przedsiębiorstwa, na tworzenie nowych umiejętności wytwórczych.
inwestycja co to jest

Czy przydatne?

Definicja inwestycja

Co oznacza INWESTYCJA: Nakłady, dokonywane poprzez przedsiębiorstwa, na tworzenie nowych umiejętności wytwórczych. Bazuje na nabywaniu dóbr inwestycyjnych (budowie nowych albo rozbudowa istniejących zakładów produkcyjnych, zakupie maszyn i urządzeń, powiększaniu zapasów), które będą służyć wytwarzaniu innych dóbr i usług w przyszłości. 2. Aktywa kupione w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych, wynikających z przyrostu wartości tych aktywów lub dzięki przychodom z tych aktywów (czynsze, odsetki, dywidendy)

Czym jest inwestycja znaczenie w Słownik I .