Definicja majątek obrotowy. Co oznacza które cały czas znajdują się w obrocie gospodarczym i.
majątek obrotowy co to jest

Czy przydatne?

Definicja majątek obrotowy

Co oznacza MAJĄTEK OBROTOWY: Składniki majątkowe przedsiębiorcy, które cały czas znajdują się w obrocie gospodarczym i których obieg i przetwarzanie stanowi faktyczną działalność przedsiębiorstwa. Są to zapasy, należności i roszczenia, papiery wartościowe poświęcone do obrotu i środki pieniężne

Czym jest majątek obrotowy znaczenie w Słownik M .