Definicja otwarty fundusz emerytalny. Co oznacza składki emerytalnej, jest zarządzany poprzez.
otwarty fundusz emerytalny co to jest

Czy przydatne?

Definicja otwarty fundusz emerytalny

Co oznacza OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY: Fundusz, do którego płynie część składki emerytalnej, jest zarządzany poprzez spółki akcyjne - Powszechne Towarzystwa Emerytalne. Obiektem działalności OFE jest gromadzenie środków pieniężnych i lokowanie ich, z przeznaczeniem na wypłatę członkom funduszu po osiągnięciu poprzez nich wieku emerytalnego. Każdy zatrudniony ma obowiązek wybrać tylko jeden fundusz emerytalny, do którego miesięcznie wpływać będzie 7,3% wynagrodzenia ubezpieczonego. Fundusz za zarządzanie składkami pobiera prowizję, środki w nim zebrane są dziedziczone

Czym jest otwarty fundusz emerytalny znaczenie w Słownik O .