Definicja państwo dobrobytu. Co oznacza powstała pod wpływem ekonomii dobrobytu, w pełni.
państwo dobrobytu co to jest

Czy przydatne?

Definicja państwo dobrobytu

Co oznacza PAŃSTWO DOBROBYTU: Koncepcja państwa i społeczeństwa powstała pod wpływem ekonomii dobrobytu, w pełni ukształtowana po drugiej wojnie światowej. Zakłada ingerencję państwa w życie gospodarcze w celu zapobiegania negatywnym zjawiskom społecznym (takim jak bezrobocie) i rozszerzanie mechanizmu świadczeń i usług społecznych w ramach demokracji jako mechanizmu politycznego. Realizacja tych założeń ma umożliwić osiągnięcie powszechnego dobrobytu. (z angielskiego: Welfare state). Patrz też państwo opiekuńcze

Czym jest państwo dobrobytu znaczenie w Słownik P .